Skoleledere og lærere tør ikke tale om svigt af børn
Ytringsfrihed ? Undersøgelse viser, at hver anden offentligt ansatte frygter skældud, hvis de kommer med kritik

»Jeg kan bekræfte hele historien. Men du må ikke citere mig.«Sådan har beskeden for det meste været, når Nyhedsavisen i de forgangne uger har forsøgt at få skoleledere og lærere til at udtale sig om omsorgssvigtede børn. Kun få har turdet stå frem med kritik af de sociale myndigheder for langsom og fejlbehæftet sagsbehandling.»Jeg skal ikke nyde noget af at blive kaldt til en kammeratlig samtale. Vi holder kritikken internt,« lød begrundelsen fra en skoleleder.Og det er trist, mener Louis Hansen. Han oplevede selv at blive bortvist som skoleleder, da han i et læserbrev svarede igen på kritikken fra en politiker.»Jeg var chokeret. Jeg fik ingen chance for at forsvare mig. Jeg fik blot at vide, at jeg skulle holde mig væk,« siger han.Han forstår godt, hvorfor mange lærere ikke tør udtale sig:»De er bange for, hvad der vil ske dem, hvis de åbner munden. Det er forkasteligt, at folk ikke tør udtale sig offentligt i kraft af deres stilling,« siger han.Frygten afspejles i en undersøgelse fra organisationen FTF, der har over 300.000 offentligt ansatte medlemmer. Hver tredje svarer, at de frygter repressalier fra politikere, hvis de kommer med offentlig kritik. Og hver anden frygter repressalier fra den administrative ledelse, hvis de åbner munden.

Frygter for straf

»Det er uheldigt, for hvis vi skal have kvaliteten forbedret i den offentlige sektor, er det nødvendigt, at de offentligt ansatte tør sige fra, hvis der er noget, der ikke fungerer. Det er deres forpligtelse,« mener Bente Sorgenfrey, formand for FTF.»Mange frygter for konsekvenserne, hvis de råber op. Går de nu glip af den ventede forfremmelse? Eller bliver stemningen pludselig iskold på arbejdspladsen?« siger hun.Og det er »noget rigtigt skidt«, mener Anders Bondo Christensen, der er formand for Danmarks Lærerforening, Ifølge ham skyldes frygten, at politikere og embedsmænd i kommunerne ikke kender til de offentligt ansattes rettigheder.»Mange kan ikke finde grænsen mellem tavshedspligten og ytringsfriheden. Men så længe oplysningerne ikke er personfølsomme, må offentligt ansatte jo godt udtale sig,« siger han.I Kommunernes Landsforening er man overrasket over meldingerne. For reglerneer helt klare.»Offentligt ansatte har lov til at udtale sig, hvis de har noget at kritisere. Vi lever jo i et demokratisk samfund med ytringsfrihed,« siger direktør i KL, Niels Bertelsen.