Sjusk på sjusk hos politiet i stor bedragerisag
- Efterforskningen har været under al kritik, siger advokat Sysette Vinding Kruse efter en domstols usædvanlige kritik af politi og anklagemyndighed i en stor bedragerisag (arkivfoto). Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix
Anklager hos Midt- og Vestsjælland erkender efter kras kritik fra domstol, at man ikke har været god nok.

Bogføringen blev væk hos politiet. Bevisførelsen har generelt været "behæftet med usikkerhed, uklarheder og uoplyste forhold." Og anklageren benægtede, at der fandtes bestemte oplysninger, som alligevel viste sig at eksistere.

Dette er blot et par af kritikpunkterne mod politiet og anklagemyndigheden i en usædvanlig dom, som Retten i Roskilde har afsagt tirsdag. Tre tiltalte er blevet frifundet for bedrageri for i alt 291 millioner kroner.

Hos Midt- og Vestsjællands Politi anerkender man i hvert fald noget af kritikken.

- Dommeren har rejst nogle kritikpunkter, og det må vi forholde os til. Noget af det er læringspunkter, som vi må tage til os, siger advokaturchef Susanne Bæk Nielsen.

- Der er ingen tvivl om, at der er noget, vi ikke har været gode nok til, siger hun.

Dette udsagn kan en af forsvarerne i dén grad skrive under på.

- Efterforskningen har været under al kritik. Den har ikke været fyldestgørende. Og en række spørgsmål er ikke blevet besvaret, siger advokat Sysette Vinding Kruse.

For eksempel var det de tiltalte selv, der hos politiet fandt oplysninger, som anklageren ellers havde afvist eksistensen af.

En del oplysninger kom først frem, da de under retssagen blev "udleveret af vidner eller fundet og fremlagt af de tiltalte, uanset at det efter det foreliggende må lægges til grund, at oplysningerne har været i politiets besiddelse, hvilket anklagemyndigheden tidligere har benægtet", noteres det i dommen.

Tiltalen var rejst mod blandt andre direktør Arne Boesen i Totempo-koncernen. Den stod for vejhjælp, lakering af biler, salg og andre ydelser frem til konkursen i 2009.

Selskabet blev finansieret gennem leasing af kabiner. Men politi og anklagemyndighed mente, at en stribe leasingselskaber blev bedraget for eksempel ved hjælp af fiktive fakturaer. Påstanden er dog skudt ned af en enig domsmandsret.

Som nævnt forsvandt bogføringen hos politiet. Muligvis var der heri oplysninger, som understøtter de tiltaltes forklaringer, noterer retten.

I retssalen har anklageren ikke kunnet fortælle nærmere om kabinerne. Det har ikke været muligt at få "en nærmere redegørelse for, hvad der er anklagemyndighedens opfattelse," står der i dommen.

Under efterforskningen bad politiet et italiensk selskab om oplysning om leverancer af kabiner, men man undlod at spørge om salget til importøren i Danmark.

I øvrigt var den ene af de tiltalte ikke beskæftiget i selskabet i en stor del af den periode, hvor han ifølge anklagen skulle have deltaget i bedrageri - nemlig fra oktober 2001 til sommeren 2004.

/ritzau/