Sikkerheden ved Limfjordsbro er for ringe
Uklare regler er skyld i fragtskibs kollision med jernbanebro over Limfjorden, siger Havarikommissionen.

Efter et finsk fragtskibs påsejling af jernbanebroen over Limfjorden i foråret skal myndighederne stramme op på sikkerheden.

Det anbefaler Den Maritime Havarikommission i en rapport om "Ramona"s voldsomme møde med broens åbningsfag sent om aftenen 28. marts.

De eksisterende regler dur ikke, fremgår det. Forskrifter og praksis er ikke "hensigtsmæssige for at sikre sejlads ved og gennem danske broer."

Derfor bør Søfartsstyrelsen nu gå i dialog med blandt andre lodser, Trafikstyrelsen, Banestyrelsen og Vejdirektoratet for at analysere situationen.

Ved uheldet skete der store materielle skader, og broen var lukket for togtrafik i en længere periode.

Skibsføreren på "Ramona" og brovagten talte forbi hinanden, da de kommunikerede om, hvornår broen ville åbne for skibet.

De havde forskellige opfattelser af, hvornår gennemsejlingen kunne lade sig gøre, fremgår det af rapporten.

Først sent opdagede kaptajnen, at broen ikke var åbnet som forventet, og det var umuligt at stoppe skibet, som sejlede med en fart af syv knob. Farten var reduceret til seks knob, da kollisionen skete.

Og på den anden side kunne brovagten ikke, da han opdagede, hvor tæt på skibet var, foretage åbningen hurtigere.

Brovagten kunne først gå i gang med åbningen, da et DSB-tog var passeret.

I rapporten lægger Havarikommissionen ikke skylden på den enes eller den andens skuldre.

De eksisterende regler om sejlads igennem broerne tager udgangspunkt i urealistiske forudsætninger, noteres det i rapporten.

Der har udviklet sig en praksis, som ikke rimer med forskrifterne. Og det kunne kaptajnen på "Ramona" ikke vide noget om, lyder konklusionen.

/ritzau/