Blogindlæg SF-profil: Nedslidte skal have tidligere pensionsalder

Karsten Hønge er beskæftigelsesordfører for SF. Han udlært tømrersvend og arbejdede i en længere årrække på forskellige byggepladser. Han er også tidligere fagforeningsformand gennem 16 år. Karsten vil især skrive om vilkårene på arbejdsmarkedet – altid med udgangspunkt i dem, som har mindst.

Jeg brænder for at skabe en mere retfærdig pensionsordning. Derfor har jeg for SF i denne uge fremsat et beslutningsforslag i Folketinget, som skal rette op på den skævhed, vi oplever i alderdommen.

Som det er nu, forstærkes den ulighed som findes i arbejdslivet, når vi går ind i seniorårene. En ”nedslidningspension”, som SF stiller forslag om, vil rette op på nogle åbenlyse urimeligheder. Det er på høje tid, at samfundet tager ordentlig hånd om de borgere, som har haft et hårdt arbejdsliv, og som er slidt ned, fysisk eller psykisk.

Vi lever i gennemsnit længere. Det er jo dejligt. Men gennemsnittet dækker over meget store forskelle. Der er nemlig meget stor forskel på hvor længe de enkelte borgere lever. En del af den forskel kan vi oven i købet forudsige.

De 25 % længst uddannede mænd lever ti år længere end de 25 % kortest uddannede mænd. Vi skal ikke finde os i, at den ekstreme sociale skævhed også giver adgang så forskellige seniorår. Det er på høje tid, at vi gør op med det rå klassesamfund.

Mange lønmodtagere oplever en brutalisering af arbejdsmarkedet, og nedslidte borgere leder desperate efter nødudgange til et anstændigt liv. For at skabe retfærdighed, skal elevatoren mod pensionsalderen stoppe på flere etager. Jeg mener, at alle uanset social baggrund, skal have mulighed for cirka det samme antal gode seniorår.

For at få førtidspension skal man i dag være totalt nedslidt, handicappet eller meget syg. Mange får afslag, og mange andre får den for sent – når krop og sind er slidt helt ned.  

Betingelserne for at få den ret nye såkaldte ”seniorførtidspension” er præcist de samme som for at få førtidspension. Det løser derfor langt fra problemerne. Ganske få borgere har i øvrigt fået tilkendt denne pension. Så det har ikke fået elevatoren til at stoppe på flere etager.

Flere skal kunne gå på pension tidligere

Der er brug for en ny ordning, der giver mulighed for at gå på pension tidligere, også selvom man ikke opfylder betingelserne for at få førtidspension. En ordning, der ikke tager udgangspunkt i om man kan arbejde, men i hvor mange leveår man forventes at have tilbage. Man skal kunne få ”nedslidningspension”, f.eks. 5 år før folkepensionsalderen.

Kriterierne for tildeling af nedslidningspension kan blandt andet være hvilken uddannelse man har, hvor mange år man har været på arbejdsmarkedet, graden af nedslidning og øvrige helbredsproblemer. Pensionen skal baseres på borgerens situation og ikke kommunens økonomiske interesse.

Lighed og retfærdighed er i virkeligheden at behandle mennesker forskelligt. Det er på tide, at hårdtarbejdende lønarbejdere får adgang til flere gode år i seniortilværelsen.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

via Listen To News