SF er lunken ved konservativ finanslov
SF's fungerende politiske ordfører, Jonas Dahl, er ikke fuld af begejstring for De Konservatives forslag til en finanslov. Foto: SF
SF hilser De Konservative velkommen i debatten om finansloven, men er langt fra enige med deres krav.

Hos SF vil den fungerende politiske ordfører, Jonas Dahl, gerne kvittere for, at De Konservative nu melder sig på banen med fire konkrete krav i forhold til at diskutere en finanslov.

- Men når det er sagt, så vil jeg da også sige, at vi ikke er helt enige med det, de lægger frem, siger Jonas Dahl.

Vælger Enhedslisten at stemme blankt til Finansloven, kan regeringen godt få flertal med De Konservative. Hvis den altså vil gå med til at sænke selskabsskatten til 20 procent, rulle NOx-afgiften tilbage, stramme rådighedsreglerne for ledige og fjerne arveafgiften.

- Forslaget om at fjerne arveafgiften er ikke noget, som vi umiddelbart er så positive over for, for det vil være med til at øge uligheden i Danmark, og den vej synes jeg ikke, vi skal gå, siger han.

Derudover vil han ikke gå konkret ind i de tre andre forslag, men efterspørger til gengæld en plan for, hvor De Konservative vil finde pengene henne.

- Det er nogle relativt udgiftskrævende forslag, og derfor må De Konservative selvfølgelig også anvise, hvor pengene skal findes, siger Jonas Dahl.

Sidst regeringen valgte at indgå en aftale med de borgerlige partier var med skatteaftalen, som vakte stor utilfredshed internt i SF's folketingsgruppe, landsledelse og i baglandet.

Hvordan tror du, SF's bagland vil tage imod det, hvis regeringen indgår finansloven med De Konservative?

- Jeg tror, at SF's bagland vil se på det politiske indhold, og jeg tror stadig på, at der er en god chance for, at vi får lavet finansloven med Enhedslisten, siger Jonas Dahl.

Hvem ser du helst, regeringen indgår finansloven med?

- Regeringen fremlægger sit forslag til finanslov i slutningen af august, og derefter tager vi drøftelser med de partier, der er interesserede, siger Jonas Dahl og tilføjer:

- Jeg tror, SF har et større værdifællesskab med Enhedslisten end med højrefløjen, men til syvende og sidst kommer det an på, hvilket indhold, vi kan blive enige om.