SF: Arrestordre er ikke en terror-opfindelse
Karina Lorentzen afviser, at arrestordre i terrorloven kun er til bekæmpelse alene af terror. Foto: PR
Det er forkert, at EU-arrestordren udelukkende blev indført for at kunne bekæmpe terror.

Bare fordi den europæiske arrestordre siden 2006 ikke har ført til dansk udlevering af personer mistænkt for terror, så er der ingen grund til at stemple den som et fejlslagent tiltag.

Sådan lyder SF's reaktion på, at chefjuristen i den liberale tænketank Cepos, i avisen Information retter kritik af arrestordren, der blev indført efter terrorangrebene på New York og Washington i 2001.

Ifølge chefjuristen Jacob Mchangama blev der lovgivet alt for bredt efter angrebene 11. september. Men ifølge SF's retsordfører, Karina Lorentzen, er det noget vås at hævde, at den europæiske arrestordre er udviklet alene for at kunne retsforfølge terror.

- Det har aldrig været sådan, at den europæiske arrestordre udelukkende skulle anvendes på terrorhandlinger. Der er opregnet en lang række kriminalitetsformer, som den også skal kunne anvendes på, påpeger Karina Lorentzen.

Hun nævner menneskehandel, bestikkelse, falskmøntneri, forsætligt manddrab, racisme og fremmedhad, voldtægt, handel med stjålne biler og bedrageri samt svig, som skader EU's finansielle interesser.

Siden 2006 har Danmark 163 gange udleveret personer - heraf 24 danske statsborgere - efter arrestordren, viser en opgørelse fra justitsminister Morten Bødskov i Information.

I avisen rejses der også spørgsmål ved, at Danmark udleverer personer, hvor der ikke er dobbelt strafbarhed, så forbrydelsen både er forbudt i Danmark og EU-landet. Men det bekymrer ikke SF-ordføreren.

- Det skal man ikke være så nervøs for. Der er opregnet 32 forhold, som er undtaget fra denne regel, men alle disse forhold er strafbare i Danmark, siger Karina Lorentzen.

I 2002 vedtog EU-landene arrestordren. I Folketinget stemte SF imod sammen med Enhedslisten og Dansk Folkeparti. Det var fordi, at SF var og er bekymret for retssikkerheden i nogle medlemslande, forklarer Karina Lorentzen.

- I SF har vi været meget kritiske over arrestordren, og vil gerne holde øje med den. Vi ønsker ikke at udlevere borgere til retssystemer, hvor vores borgere står med dårligere beskyttelse, siger Karina Lorentzen.