Sådan skal det røde principprogram fornys
Enhedslisten indleder arbejdet med nyt principprogram til efteråret.

*Enhedslisten drøfter et udkast til nyt principprogram ved årsmødet i foråret 2013, men programmet sættes ikke til afstemning. Det skal drøftes i en række arbejdsgrupper, og årsmødet afgør, hvad der videre skal ske.

*Det vedtog Enhedslistens årsmøde i foråret, efter at politisk ordfører Johanne Schmidt-Nielsen havde kaldt principprogrammet fra 2003, der går ind for et klasseløst kommunistisk samfund, for "støvet".

*Det ny principprogram skal "vise os vejen fra kapitalismens krise og til socialismen", når partimedlemmerne diskuterer og vedtager programmet, besluttede forårets årsmøde.

*Partiets forretningsudvalg forbereder arbejdet, inden hovedbestyrelsen i september i år holder et seminar, hvor deltagerne overnatter. På seminaret er principprogrammet øverst på dagsordenen. Hovedbestyrelsen lader en gruppe udforme et debatoplæg.

*I februar 2013 drøfter hovedbestyrelsen gruppens første udkast, som i foråret 2013 drøftes mellem medlemmerne og ved offentlige møder inden årsmødet.

*"De ovenstående aktiviteter skal sikre, at Enhedslisten fortsætter fremgangen på alle fronter. Og det er vitalt, at vi udnytter chancen for at tage dette kæmpe skridt på vejen mod et mere grønt og solidarisk samfund".

Kilde: Enhedslisten

/ritzau/