Sådan er du stillet ved skybrudsskader
Der er en del gode råd til, hvad man gør, når et skybrud rammer. Foto: Colourbox
Flere kloakker og kældre står under vand i Aalborg efter skybrud. Læs her, hvordan du er forsikret.

* Anmeld skaden hurtigt til dit forsikringsselskab, og få svar på om forsikringen dækker, og hvad du bør gøre.

* Begræns skaden:

- Flyt indbogenstande, der står i vand.

- Få vandet væk og få sat udtørring i gang. Brug eventuelt affugter.

- Kan du ikke selv klare det, så få fat i et skadesservicefirma, en håndværker eller andre, der kan hjælpe dig.

- Smid ikke noget væk, før din skade er afsluttet hos forsikringsselskabet.

* Forsikringen dækker dine rimelige udgifter til at få pumpet vand væk, at redde dit indbo og til den nødvendige udtørring.

Forsikringen dækker ikke:

* Skader der skyldes, at regnvand siver ind gennem utætheder i bygningen.

* Skader efter grundvand, der trænger ind gennem kældervægge eller op gennem kældergulv.

* Skade efter opstigning af kloakvand kan ligeledes være undtaget.

OBS: Hos nogle forsikringsselskaber er det muligt at udvide husforsikringen til også at betale erstatning i de nævnte tilfælde.

Kilde: www.forsikringogpension.dk