Sådan afsiges dommen over Breivik
Fredag afsiges dommen over Anders Behring Breivik. Det kan tage fem-seks timer at læse hele dommen op.

* Dommen over Anders Behring Breivik bliver afsagt fredag 24. august klokken 10.00 af fem dommere, hvoraf de tre er lægdommere.

* Dommerne har besluttet, at de vil læse slutningen op først, før de redegør for præmisserne for afgørelsen. Det ventes, at det tager mellem fem og seks timer at læse hele dommen op.

* Derefter vil Breivik få anledning til at udtale sig. Den 33-årige Breivik har 14 dage til at beslutte, om han vil anke dommen eller ej.

* Retssagen mod Breivik er blevet behandlet i byretten i Oslo og har taget 10 uger.

* De afsluttende procedurer fra henholdsvis forsvarer og anklager samt Breiviks afsluttende bemærkning blev afgivet den 21. og 22. juni.

* Anklagemyndigheden kræver en forvaringsdom, der anses for den strengeste straf, fordi det i realiteten er en tidsubestemt straf. Forsvaret kræver fuld frifindelse eller dom som tilregnelig med tidsbegrænset straf.

* Anklageskriftet mod Breivik fylder 19 sider. Heri nævnes drabene på samtlige 77 mennesker, som han slog ihjel den 22. juli 2011.

* Otte mennesker blev dræbt af en gødningsbombe, som han sprængte i regeringskvarteret i Oslo. 69 mennesker blev skuddræbt på øen Utøya, hvor den socialdemokratiske ungdomsorganisation AUF holdt sommerlejr.

* Anders Behring Breivik er tiltalt efter terrorparagraffen i den norske straffelov, paragraf 147a, straffelovens 13. kapitel om Forbrydelser mod den almindelige Orden og Fred.

* Ifølge paragraffen anses en strafbar handling "som en terrorhandling og straffes med fængsel op til 21 år, når handlingen er begået med det forsæt:

a) alvorligt at forstyrre en funktion af grundlæggende betydning i samfundet, som for eksempel lovgivende, udøvende eller dømmende myndighed, energiforsyning, sikker forsyning af mad og vand, bank- og pengevæsen eller sundhedsberedskab og smittteberedskab,

b) at skabe alvorlig frygt i befolkningen, eller

c) uretmæssigt at tvinge offentlige myndigheder eller en mellemstatslig organisation til at gøre, tåle eller undlade noget af væsentlig betydning for landet eller organisationen, eller for et andet land eller en anden mellemstatslig organisation."

* I paragraffen fastslås det desuden, at "den, som planlægger eller forbereder en terrorhandling som nævnt i første del ved at indgå forbund med nogen om at begå sådan en handling" også straffes med fængsel op til 21 år.

(Kilder: Norges almindelige Borgerlige Straffelov, Oslo Tingrett, NTB)

/ritzau/