Rygestop koster 55.000 arbejdstimer
Røgfri · De knap 5000 rygere, der er ansat i Odense Kommune, tilbydes gratis rygestopkursus i arbejdstiden. Kurset varer 11 timer og forløber over fem gange

Fra 1. januar blev det slut med at ryge på rådhuset og i kommunens administrationer. Og dermed er det også slut for de ansatte med at tage sig en smøg i arbejdstiden, medmindre det foregår ude i det fri.

Odense Kommune har derfor besluttet at tilbyde alle sine nikotintrængende ansatte et gratis rygestopkursus i arbejdstiden.Kurset forløber over fem gange og varer 11 timer.

7o rygesopkurser

Med lidt forsigtig hovedregning vil det sige, at det vil koste kommunen knap 55.000 arbejdstimer, hvis alle rygere i Odense Kommune vælger at gå på rygestopkursus.

»Vi håber selvfølgelig, at alle vil tage imod kurset. Men i første omgang regner vi med, at afholde cirka 70 rygestopkurser i 2007. De første fire begynder i næste uge,« forklarer projektlederen for rygestopkurserne Line Birgitte Nielsen.

1. april bliver rygepolitiken strammet yderligere, og dermed bliver det også forbudt at ryge på plejehjemmene, i skolerne og andre steder, som er offentligt tilgængelige.

»Jeg tror, vi får endnu flere tilmeldninger efter 1. april, for der bliver det endnu sværere at være ryger,« siger Line Birgitte Nielsen fra Odense Kommune.

Fælles beslutning

Beslutningen om at inddrage arbejdstiden til rygestopkurserne er truffet af stadsdirektøren i samråd med direktørgruppen.

»Vi ønsker at sende et signal om, hvor farligt rygning kan være. Desuden viser alle undersøgelser, at rygere har flere sygedage end ikke-rygere. Derfor kan jeg ikke se noget problem i, at der bruges 11 arbejdstimer på et rygestopkursus. Det er derimod en god investering,« siger stadsdirektøren Jørgen Clausen.

Han afviser til gengæld at betale nikotinplastre eller andre hjælpemidler, der kan mildne rygernes abstinenser.

»Det må de selv sørge for. Jeg synes i forvejen, at vi gør en stor indsats for at hjælpe vores medarbejdere til at blive røgfrie,« forklarer stadsdirektør Jørgen Clausen.

Danmarks Statistik anslår, at cirka 25 procent af den danske befolkning ryger. Overført til Odense Kommune betyder det, at mellem 4.000 og 5.000 af de kommunalt ansatte er rygere. Det vides ikke, hvor mange ansatte i Odense Kommune der ønsker at kvitte smøgerne.