Retten i Oslo: Breivik er ikke skizofren
Den tiltalte udviste både impulskontrol og udholdenhed, hedder det i beskrivelse af tiltaltes adfærd.

Anders Behring Breivik var målrettet, produktiv og havde gode kognitive funktioner, og det gør det vanskeligt for retten at tro, at han lider af paranoid skizofreni, hedder det i dommer Wenche Elizabeth Arntzens beskrivelse af massemorderens adfærd.

Hun siger i domsafsigelsen, at Breiviks adfærd er relationelt forankret og ikke er et udslag af paranoide vrangforestillinger.

Retten mener derfor, at det er mere nærliggende at tolke Breiviks adfærdsændringer i årene før 22. juli 2011 på baggrund af hans specielle personlighed og hans forehavende end som negative symptomer på skizofreni.

- Aktiviteterne viser, at tiltalte både havde udholdenhed, impulskontrol og gode kognitive funktioner knyttet til de gøremål, som han satte sig for at gennemføre, hedder det i domsafsigelsen fra Oslos byret fredag.

Det fremhæves samtidig, at det er godt dokumenteret, at Breivik var målrettet og produktiv fra han flyttede hjem til sin mor i 2006 og frem til 22. juli 2011 - blandt andet ved udarbejdelsen af kompendiet og ved tilegnelse af viden om bombeproduktion.

- Også ved gennemførelsen af terrorangrebene, var han rolig og målrettet, hedder det.

- Retten finder tiltaltes planlægnings- og gennemføringsevne på disse forskellige områder vanskeligt at forene med en ubehandlet paranoid skizofreni med gradvis forværring fra 2006, fastslår dommeren.

Hun understreger, at tiltalte ikke hade symptomer, som lever op til de generelle kriterier for skizofreni.

/ritzau/NTB