Regioner vil bruge 102 milliarder på sundhed
Der er i budgetterne fundet plads til tre procent flere behandlinger, ligesom psykiatrien tilføres 200 millioner kroner. Foto: Jens Dresling / POLFOTO
Regionernes budgetter for 2013 er på plads, og der er afsat knap 102 milliarder kroner til sundhedsområdet.

Det koster en del penge at holde danskerne sunde og raske, og derfor har regionerne afsat 102 milliarder kroner til sundhedsområdet i 2013.

Det fremgår af de forlig, der er indgået i landets fem regioner. Aftalerne overholder de økonomiske rammer, der er aftalt med regeringen, hvilket ifølge regionernes er med til at sikre balance i Danmarks økonomi.

Aftalen giver kun plads til en moderat vækst i udgifterne. Der er dog i budgetterne fundet plads til tre procent flere behandlinger, ligesom psykiatrien tilføres 200 millioner kroner.

For at forbedre de sammenhængende patientforløb og forebyggelsen, samt udbrede de såkaldte telemedicinske løsninger, har regionerne i 2013 fundet yderligere midler til samarbejdet med kommunerne.

I 2013 budgetterer regionerne således med i alt 115 millioner kroner til samarbejdet med kommunerne.

Regionerne har derimod droslet ned for investeringer til vedligeholdelse, indkøb af apparatur og udvidelse af akutmodtagelsen. Niveauet på 2,2 milliarder kroner er en halv milliard kroner lavere end i seneste regnskab.

Regionerne oplyser, at der til "Kvalitetsfondsbyggerierne af nye sygehuse" i alt er afsat tre milliarder kroner.

Derudover oplyser de danske regioner, at man fortsat vil arbejde videre med at sikre hurtigere udredning og diagnosticering samt færre genindlæggelser.

/ritzau/