Regering vil give energiforskning et løft
Der var lagt op til aftrapning. Men regeringen har fundet 600 millioner kroner til projekter på energiområdet.

Regeringen afsætter næste år knap 600 millioner kroner til forskning, udvikling og demonstrationsprojekter inden for energiområdet.

Dermed fastholdes de samlede offentlige investeringer på området på 1,25 milliarder kroner, fremgår det af forslaget til finanslov for næste år. Der var ellers lagt op til en aftrapning af udviklingsstøtten.

- Jeg er meget glad, for riget fattes jo penge. Men det er lykkedes os at finde 600 millioner, så vi kan bevare det tophøje niveau, vi har på forskning og udvikling. Der er virkelig tale om en offensiv satsning, siger klima- og energiminister Martin Lidegaard (R).

Det er også nødvendigt at satse, når vi har vedtaget "den mest gennemgribende grønne omstilling i verden", tilføjer han og henviser til, at Danmark har besluttet at være uafhængigt af de klimaskadelige fossile brændsler kul, olie og gas i 2050.

- Så skal vi også tage godterne med og dét, som giver sig udslag i grøn vækst, erhvervsudvikling og beskæftigelse. Og her ved vi, at forskning og udvikling er helt afgørende, siger Martin Lidegaard.

Han peger på, at Danmarks eksport af energiteknologi i begyndelsen af 1990'erne udgjorde omkring fem milliarder kroner. I 2011 var den vokset til 63 milliarder - eller 11 procent af Danmarks totale vareeksport.

- Det siger noget om potentialet, og det ville være meget kortsigtet at stoppe netop nu, hvor vi har lavet et energiforlig, der rækker frem. Også fordi den globale efterspørgsel efter energi ventes at vokse med 40 procent over de næste to årtier, siger ministeren.

Det er endnu for tidligt at sige, hvad støttekronerne skal bruges til.

- Vi har et sundt armslængdeprincip i Danmark, så jeg kommer ikke til at udvælge teknologier. Men vi har en række styrkepositioner inden for energitransmission og energieffektivitet, siger Martin Lidegaard.

Danske virksomheder er også stærke inden for kraftvarme, rør, termostater, pumper, energivinduer, vind og biobrændsler.

/ritzau/