Rederiet Clipper ramt af nyt skattenederlag
Rederiet Clipper Group fik ikke noget ud af retssag mod Skatteministeriet. Kan få bøde på to millioner kroner.

Oven på skatteskandalen i rederiet Clipper Group, hvor ansatte gennem 10 år fik udbetalt bonusser uden om det danske skattevæsen fra Clippers moderselskab i skattelyet Bahamas, har Clipper-rederiet lidt et nyt skattenederlag.

Efter skandalen stævnede Clipper Group A/S nemlig Skatteministeriet.

Clipper ville have afklaret, om rederiet var forpligtet til at sørge for, at de ansatte på rederiets danske kontor med dansk skattepligt nu også betalte skat af de bonusser, de fik udbetalt fra moderselskabet i skattely i årene 2005 til 2007.

Københavns Byret har netop afgjort, at retten ikke vil foregribe begivenhedernes gang.

- Det vil være en direkte omgåelse af den almindelige kompetencefordeling mellem anklagemyndighed og domstolene, hedder det i dommen.

Af dommen fremgår det, at Clipper Group har en interesse i "at undgå at blive inddraget som tiltalt i en skattesag, hvor anklagemyndigheden nedlægger påstand om betaling af en bøde på to millioner kroner".

Sagen er overgivet til politi og anklagemyndighed, der skal afklare, om der er juridisk grundlag for at rejse en sag mod Clipper Group. Clipper blev ved byretten dømt til at betale 40.000 kroner i sagsomkostninger til Skatteministeriet.

Det var Skats projekt Money Transfer, der afslørede, at medarbejdere i årevis havde fået bonusser uden om de danske skattemyndigheder - oftest på flere hundrede tusinde kroner årligt. Der blev rejst skattesag mod 211 ud af 400 ansatte i Clipper.

90 ansatte fik bødestraffe på flere hundrede tusinde kroner, 74 sager blev henlagt, fordi de var forældet, mens op mod 40 sager kørte i de danske retssale. Nogle af sagerne blev afgjort med 40 og 30 dages fængsel samt bøder på op til 400.000 kroner.

Direktør i Clipper, Per Gullestrup, beklagede dengang, at de ansatte var kommet i klemme. Direktøren vil ikke kommentere byrettens dom - han har ikke længere noget med sagen at gøre, oplyser han.

Clippers advokat Jørn Qviste siger, at han endnu ikke har haft lejlighed til at læse dommen i sin helhed.

/ritzau/