Prisvinder er træt af hetz
Kritik ? Vinder af Odense Erhvervsråds pris mener ikke, at transporterhvervet nyder den fornødne anerkendelse

Modtageren af årets erhvervspris er efterhånden træt af den behandling, som hendes erhverv får i offentligheden.
»Der føres for tiden i medierne næsten en hetz mod transportbranchen: De store lastbiler fylder for meget på vejene, de er ikke til at overhale, de kører for stærkt, de kører med overlæs, de overtræder køre- og hviletidsbestemmelserne og så videre. Jo, vi kender overskrifterne,« lød det fra medindehaver af Era Transport i Tietgen Byen Inge-Merete Koch.

Prisen er et fint signal

»Men uden lastbiler på vejene, var der ingen varer på hylderne og ingen eksport ud af Danmark. Så kort kan det siges,« sagde Inge-Merete Koch, som forinden havde bemærket, at det var første gang, Odense Erhvervsråd havde uddelt sin hæderspris til en transportvirksomhed.
»Det er fine signaler at sende det lokale samfund, synes vi, for transportbranchen er bestemt ikke vant til at få hædersbevisninger,« sagde Inge-Merete Koch, der sammen med sin bror beskæftiger 60 mand.
Men hverken Thomas Funding (S) eller Steen Møller (K) føler sig ramt af kritikken, selvom de i byrådet, og for Steen Møllers tilfælde også i amtsrådet, er med til at regulere en del af transporterhvervet.
»Jeg kan da godt forstå, at transportbranchen nogle gange kan føle, at de er udsat for en organiseret hetz. Men de skal altså overholde lovgivningen,« siger Steen Møller (K).
»Desuden er jeg enig i, at transporterhvervet er af meget stor betydning for samfundet. Alligevel skal de overholde blandt andet miljølovgivningen, hvilket jeg også har indtryk af, de vil. For nogle er det jo blevet et konkurrenceparameter,« siger Steen Møller.

Loven skal overholdes

Thomas Funding anerkender også transportbranchens betydning.
»Men det er lidt pivet og hyklerisk, hvis man klager over, at man skal overholde køre- og hviletidsbestemmelserne og hastighedsbegrænsninger. Sådan er loven altså, ellers kan det koste menneskeliv,« siger Thomas Funding.
I byrådet kæmper de begge for at få vedtaget en ordning med partikelfiltre på ældre lastbiler, som kører gennem Odense.
Erhvervsrådspris side 2