Prishædret byggeri var usædvanligt farligt arbejdssted
TP30-jernbanebroen er et usædvanligt farligt sted at arbejde. Foto: Banedanmark
Arbejdsmiljøet på prisvindende jernbanebro var farligt og urimeligt, viser en sand byge af påbud og forbud fra Arbejdstilsynet.

 Firmaerne bag en 512 meter lang jernbanebro, der er en del af Banedanmarks nye højhastighedsbane mellem København og Ringsted, er blevet udråbt til vindere af den eftertragtede Konstruktionsprisen, som de får overrakt i april.

Men TP30-jernbanebroen, som den hedder, har også vist sig at være et usædvanligt farligt sted at arbejde.

Det viser en aktindsigt fra Arbejdstilsynet, som Fagbladet 3F har fået.

Over en periode på ni måneder i 2015-2016 har byggepladsen fået hele 26 strakspåbud og forbud, som er de mest alvorlige reaktioner fra Arbejdstilsynet. Det er de to storentreprenører CG Jensen og Barslund, der har stået for byggeriet, mens ISC Rådgivende Ingeniører har stået for design og planlægning.

I Arbejdstilsynets dokumenter fremgår det blandt andet, hvordan polske arbejdere blev sendt ned i to små, lukkede rum i en af broens stålkonstruktioner for at svejse i 12 timers vagter.

Eneste vej ind i de trange rum var ved at kravle tre meter ned af en stige og videre ind gennem et lille hul på 50x60 cm uden mulighed for at slippe hurtigt væk i en nødsituation.

I Arbejdstilsynets dokumenter beskrives det som “krybekælderlignende forhold”, og det understreges, at åbningen i konstruktionen “ikke er tilpasset den menneskelige krop og ej heller egnet som flugtvej eller nødudgang”.

- Det er farlige og urimelige arbejdsforhold. Uanset, om det er medlemmer af Dansk Metal eller andre ansatte, der bliver udsat for dem. Hvis der opstår en faresituation, eller hvis en medarbejder får et ildebefindende, skal man kunne komme hurtigt derfra, og redningsmandskabet skal kunne evakuere. Det vil være meget svært under sådan nogle forhold, siger Dorte Pedersen, der er arbejdsmiljøkonsulent i Dansk Metal og har 10 års erfaring som tilsynsførende i Arbejdstilsynet.

Hun pointerer også, at svejseudstyret og slanger med ilt og gas kan udgøre en brandfare, som vil være ekstra farlig på et ufremkommeligt arbejdssted.

Det er storentreprenøren CG Jensen, der har stået for en stor del af opgaven med at opføre den nye jernbanebro og har haft deres egne ansatte og polske underentreprenører til at arbejde inde i de store stålkonstruktioner.

Da CG Jensen i 2015 modtog en række alvorlige strakspåbud fra Arbejdstilsynet, blev de efterkommet, men entreprenøren reagerede også ved at klage til Arbejdstilsynet over både en af de tilsynsførende og indholdet af påbuddene.

CG Jensen var blandt andet utilfreds med, at Arbejdstilsynet beskrev arbejdet i de lukkede rum i brokonstruktionen som “krybekælderlignende forhold”.

Lars Peter Andersen, der forsker i sikkerhed og samarbejde i byggebranchen på Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning, mener, at Arbejdstilsynet har reageret, som de skal.

- Det er en korrekt vurdering af Arbejdstilsynet, at de giver et strakspåbud. Det er en meget alvorlig sag, og man kan kun forestille sig, hvor galt det kan gå, hvis der opstår en situation, hvor en medarbejder skal bjærges ud fra en så ufremkommelig arbejdsplads, siger Lars Peter Andersen til Fagbladet 3F.

CG Jensen har sendt en skriftlig udtalelse fra divisionschef Bendy Zimmerman Pedersen:

- I CG Jensen vægter vi et godt arbejdsmiljø og vil gerne samarbejde med Arbejdstilsynet for at finde de bedst mulige løsninger på de tekniske udfordringer, som kan dukke op. Påbudene blev efterkommet og lukket uden yderligere krav fra Arbejdstilsynet.

Også ISC Rådgivende Ingeniører har modtaget flere strakspåbud af Arbejdstilsynet for deres rolle på TP30-jernbanebroen.

Her mener administrerende direktør Kjeld Thomsen imidlertid ikke, at der var nogen nævneværdig risiko for de polske svejsere.

- Der var nogle problemer, men det blev der lynhurtigt rettet op på. Sådan er det med den slags arbejde, det kan være trangt, siger han.

Fagbladet 3F har forgæves forsøgt at få en kommentar fra entreprenørfirmaet Barslund.

 

Fagbladet 3F