Politichef har tænkt på numre i 18 måneder
Rigspolitiet lovede på et møde i 2011 at overveje bedre identifikation af politiet. Intet er sket siden.

Det er 18 måneder siden, at Rigspolitiet lovede at se på, hvordan det kan blive nemmere at identificere påklagede betjente. Indtil nu er intet sket, selvom både Rigsadvokaten og Politiklagenævnet har efterspurgt nemmere kontrol med politiet.

På et møde den 14. januar 2011 lovede Rigspolitiet at se på problemet, oplyser Rigsadvokaten i en redegørelse over klagesager for 2011:

- Rigspolitiet tilkendegav i forbindelse med mødet, at Rigspolitiet set i lyset af de hensyn, der gør sig gældende, ville overveje spørgsmålet om etablering af en ordning, der kan lette muligheden for identifikation af politifolk.

På grund af op mod 100 klager over betjente under klimademonstrationer, hvor betjentene aldrig blev fundet, indkaldte Politiklagenævnet til mødet.

Målet var at forbedre identifikationen af politifolk. Særligt ved store politiaktioner som klimademonstrationerne.

- Vi følger op på noget, som viser sig at være et problem i systemet, og så rejser vi det over for de kompetente myndigheder. Vi kan jo ikke beslutte at sy numre på uniformer, men det kan politiet, siger statsadvokat Lennart Lindblom til Ritzau.

Men numre på uniformer er også tidligere blevet nævnt for politiet. Allerede i Politiklagenævnets delberetning for 2007 gav en konkret sag om politivold under en demonstration nævnet grund til at efterlyse numre på politiet.

- Nævnet (Politiklagenævnet, red.) opfordrede på det seneste fællesmøde med Statsadvokaten til, at spørgsmålet om identifikationsmærker på politiuniformer på ny tages op med de relevante instanser, lyder det i delberetningen.

Trods videooptagelser af betjenten lykkedes det nemlig aldrig at finde navn og nummer på den pågældende, og sagen måtte droppes.

Rigspolitiet har ikke ønsket at kommentere mødet til Ritzau.

/ritzau/