PET frygter dansk Breivik
Justitsminiteren og resten af regeringen tilslutter sig rapporten fra PET om politisk ektremisme. Foto: Jens Dreisling / POLFOTO
PET har netop afleveret en rapport om politisk ekstremisme, som de blev bedt om at lave efter terror angrebet i Norge i juli.

Den ekstremistiske højrefløj i Danmark kan være blevet inspireret af Anders Breiviks handlinger fra Norge i juli.

Det skriver PET i en ny rapport til Justitsministeriet.

Derfor skærper PET nu kontrollen af den yderste højrefløj, står der i den færdige rapport, der omhandler forslag, der skal forbedre indsatsen mod politisk ekstremisme.

PET skriver i rapporten, at der på den yderste højrefløj er en mindre gruppe der "søger bl.a. at opnå færdigheder i såvel våbenbrug som kampsport. Det er vurderingen, at denne del af det højreekstremistiske miljø forbereder sig på en fremtidig racekrig i Danmark og i den forbindelse er villig til at bruge vold", fremgår det af rapporten.

Blandt de områder som PET mener, der skal ekstra fokus på, er den såkaldte soloterrorisme, som er kendetegnende ved, at det er ekstremistiske enkeltpersoner, der på egen hånd søger at planlægge og udføre terror. Præcis som det der skete i Norge i sommer.

Blandt de konkrete initiativer lyder det, at reglerne omkring opbevaring og salg af gødning skal kontrolleres og der skal være mere forebyggelse af hadforbrydelser.

Det var netop gødning, som Ander Breivik brugte til den bombe, han bragte til sprængning i Oslo centrum umiddelbart inden han tog videre til Utøya, hvor han dræbte 69 mennesker - primært unge.

De øvrige initiativer omhandler mere analyse fra Center For Terroranalyse, og om PET's internetovervågning og IT-analyser.

Justitsminister Morten Bødskov (S) erklærer sig enig i PET's initiativforslag.

"Jeg er tilfreds med, at der nu foreligger en samlet vurdering af PET's indsats mod politisk ekstremisme. Det giver os et godt afsæt for det videre arbejde," siger han og fortsætter.

"Redegørelsen viser, at den danske indsats mod politisk ekstremisme er velfungerende. PET foreslår dog nogle initiativer, der vil være egnede til at understøtte indsatsen. Regeringen har tilsluttet sig forslagene, og der vil nu blive arbejdet videre med dem," siger Morten Bødskov.