Pas på servitutterne når du bygger hus
Inden arkitekterne har tegnet drømmehuset og håndværkerne står på pladsen, så hav styr på, hvilke serviutter, der er tinglyst på grunden. Foto: Colourbox/Free
Der kan komme uforudsete forhindringer i vejen, når man vil bygge et nyt hus eller bygge ud, hvis man ikke kender servitutterne på ens ejendom.

Et drømmehus kan pludselig blive skrinlagt eller ændret, hvis man ikke på forhånd har helt styr på de reguleringer, der er i kommunen, grundejerforeningen eller de tinglyste servitutter på ejendommen.

Så inden drømmeprojekt sættes i gang, skal man sætte sig godt ind i, hvad man egentligt må og ikke må på en given grund, råder Jan Schøtt-Petersen, formand for Danske Boligadvokater.

- Det er meget vigtigt at se på, hvilke rettigheder man har. Man skal kigge efter, hvilke servitutter der er registret på ejendommen, om de giver nogle begrænsninger, man ikke lige havde regnet med. Det kan være, at andre må færdes på ens grund, eller at man ikke må bygge, som man havde regnet med, siger advokat Jan Schøtt-Petersen.

Det kan være, naboen må køre på ens grund, eller at der er tilladt offentlig færdsel på noget af grunden.

- Det kan være, der står, at grunden er 890 kvadratmeter, hvoraf 90 kvadratmeter er vej. Og så må man jo finde ud af, om ens indkørsel er en vej, og hvem der i så fald må bruge den, siger Jan Schøtt-Petersen.

Det kan også være en servitut om, at man ikke må bygge højere end fire meter, fordi nabogrunden skal have uhindret havudsigt. Dertil kan grundejerforeningen også have regler, der spænder ben for byggedrømmene.

- Det kan være, at grundejerforeningen har skærpede regler i forhold til det offentlige bygningsreglement, såsom skrappere krav til nabobebyggelse, eller specifikke krav til byggematerialer, siger Jan Schøtt-Petersen.

Landinspektør og partner i firmaet LE34 Poul Moesgaard oplever, at folk kan blive overraskede over de udfordringer, som servitutterne giver - både i den specifikke ordlyd og med hensyn til de påtaleberettigede, altså de personer eller instanser, som skal godkende eventuelle ændringer i servitutten.

- Servitutterne kan nogle gange overraske, for eksempel kan det være, at der er tinglyst en kloakledning ned gennem ens grund, så man ikke kan bygge, som man troede. Det kan også være, at man skal høre alle grundejere i en forening i forbindelse med en udstykning af en grund, siger han.

Så derfor lyder anbefalingen fra begge, at man altid skal tjekke, hvilke servitutter, der ligger på en ejendom, og hvem der er påtaleberettigede. Uanset om man vil bygge selv eller måske ændre noget i fremtiden.

Fakta: Hvad er servitutter?

- En servitut knytter sig ofte til en enkelt matrikel, men kan godt gælde for flere matrikler i et afgrænset område.

- Servitutten er en begrænsende bestemmelse over en grund eller ejendom.

- Det kan eksempelvis være en jagtret, færdselsret eller forkøbsret.

- Privatretlige servitutter er, når en privatperson har tinglyst en ret over en ejendom.

- Offentligretlige servitutter er, når en myndighed har tinglyst en ret over en ejendom.

- Servitutter er tinglyst i tingbogen.

Kilde: Tinglysning.dk.

/ritzau fokus/