OVERBLIK: Tilsyn kræver handling i Danske Bank i hvidvasksag
Finanstilsynet giver ledelse og bestyrelse i Danske Bank otte påbud og otte påtaler efter hvidvask i Estland.

Finanstilsynet giver skarp kritik af forholdene i Danske Banks estiske afdeling.

Ledelsen har svigtet sit ansvar på flere punkter, lyder det fra Finanstilsynet, som udsteder otte påbud og otte påtaler.

Bestyrelsen og direktionen skal senest den 30. juni 2018 melde tilbage til Finanstilsynet om, hvad de har gjort for at imødekomme kritik og påbud.

Et påbud er tilsynets krav om, at en virksomhed skal ændre praksis for at sikre, at den overholder gældende lovgivning.

En påtale er kritik af en praksis, der allerede er ændret, eller som var midlertidig.

Se nogle af kritikpunkterne her:

Påbud:

* Bestyrelsen og direktionen skal have bedre kompetencer til at sikre, at regler og love bliver overholdt. Der skal desuden sikres tilstrækkelig uafhængighed i direktionen.

* Danske Bank skal som følge af svagheder i bankens styring sætte flere penge af til kapitalsikring. Finanstilsynet vurderer, at der er brug for yderligere fem milliarder kroner.

* Bestyrelsen og direktionen skal sikre, at banken undersøger det til bunds, når der er mistanke om, at ansatte samarbejder med kunder om deltagelse i kriminalitet eller har kendskab til kunders kriminalitet. Desuden skal der tages højde for mistanken når de pågældende får tildelt opgaver.

* Bestyrelsen og direktionen skal styrke bankens styring med henblik på at sikre, at der sker en retvisende og rettidig rapportering til bestyrelsen og direktionen om mulige problemsager.

* Bestyrelsen og direktionen skal styrke bankens styring, så beslutningsgrundlag, drøftelser på møder og trufne beslutninger er dokumenteret fyldestgørende, og at der er tilstrækkelig opmærksomhed på bankens overholdelse af relevant lovgivning.

* Bestyrelsen og direktionen skal vurdere ledelse og styring i filialen i Estland.

* Bestyrelsen og direktionen skal sikre, at banken giver Finanstilsynet fyldestgørende information.

* Bestyrelsen og direktionen skal sikre en tilstrækkelig involvering i skriftlige besvarelser af henvendelser fra Finanstilsynet til bestyrelsen eller direktionen.

Påtaler:

* Bankens direktion har ikke i tilstrækkelig grad varetaget sit ansvar.

Det skyldes blandt andet, at direktionen ikke har haft tilstrækkeligt fokus på at forebygge hvidvask, ikke har reageret tilstrækkeligt på oplysninger om ansattes samarbejde med eller viden om kriminelle kunder eller ikke har orienteret hverken Finanstilsynet eller bankens bestyrelse godt nok.

* Bankens bestyrelse har heller ikke i tilstrækkelig grad varetaget sit ansvar.

Det skyldes blandt andet, at bestyrelsen på baggrund af rapportering fra bankens interne revision ikke drøftede bankens overholdelse af lovgivningen i filialen i Estland eller sikrede, at sådanne drøftelser fremgik af mødereferaterne. Bestyrelsen får også kritik for ikke at have sikret hurtig nedlukning af kunder uden tilknytning til Baltikum.

* Den interne revision sikrede ikke tilstrækkelig integration og kvalitet af intern revision i Baltikum før henvendelse fra en whistleblower. Efter henvendelsen blev der ikke taget tilstrækkelige forholdsregler.

* Danske Bank havde fra slutningen af 2012 til 7. november 2013 ikke en hvidvaskansvarlig, selv om loven tilsiger det.

* Finanstilsynet påtaler, at banken først udskiftede ledelsen i Estland mere end halvandet år efter en henvendelse fra en whistleblower, der udstillede store problemer med sikkerheden.

* Finanstilsynet påtaler, at bestyrelsen og direktionen ikke sikrede tilstrækkelige, rettidige undersøgelser af forholdene i filialen i Estland for at begrænse følgerne af den utilstrækkelige forebyggelse af hvidvask.

Kilde: Finanstilsynet.

/ritzau/