OVERBLIK: Sagerne om fiskeriet og kvoterne
Fiskeriminister bør få næse for lovgivningsnøl, meddeler DF og S. Her er et overblik over sager på området.

Gang på gang har statens administration af fiskeriet været genstand for kritik.

Torsdag meddelte fiskeriordfører Ib Poulsen (DF) til TV Midtvest, at fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) risikerer en næse for nøl med østerslovgivning.

Lovgivningen skal begrænse antallet af kvoter for muslinger og østers.

Her er et overblik over sagen om kvoterne og fiskeriet:

* Folketinget reformerede i 2002 fiskeriet ved at indføre omsættelige kvoter. Det betød, at fiskerne kunne købe og sælge kvoter til at fange en bestemt mængde fisk.

* Kvoterne erstattede rationsfiskeriet. Her havde alle lige adgang til at fiske en bestemt mængde. Det gjorde det svært for fiskerne at planlægge og tjene nok.

* Folketinget understregede i forbindelse med kvotereformen, at kvoterne ikke måtte ende på for få hænder. Men politikerne gav ingen præcise anvisninger for, hvordan man kunne undgå det.

* Miljø- og Fødevareministeriet skulle dog lave et register for at sikre kontrol og gennemsigtighed for ejerskab af kvoterne.

* I 2006 blev der indført kvoter i hele fiskeriet med virkning fra 2007.

* I august 2017 konkluderede Rigsrevisionen, at ministeriets forvaltning har været "meget kritisabel", og "ikke har understøttet Folketingets intention om, at kvoterne ikke måtte koncentreres på for få hænder".

* I den forbindelse blev to ledende embedsmænd forflyttet, og ansvaret for fiskeriet flyttet fra miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) til Karen Ellemann (V), der i forvejen var minister for ligestilling og nordisk samarbejde.

* I 2018 overtog Eva Kjer Hansen (V) posten som minister for fiskeri, ligestilling og nordisk samarbejde.

* I oktober 2018 kalder Folketingets statsrevisorer det for "meget kritisabelt", hvordan fiskerimyndighederne har forvaltet tilskud til EU's fiskeripolitik. Den fejlagtige forvaltning betyder, at der er udbetalt tilskud i strid med loven, meddeler revisorerne.

* I juni 2018 indgik Folketinget en aftale om skærpede regler for muslinge- og østersfiskeriet i Limfjorden. Den skulle hjælpe små fiskere og stække storfiskere. Reglerne trådte først i kraft et halvt år efter i december. Derved nåede en storfisker at få tildelt kvoter til at fiske blåmuslinger og østers, så hans kvoter oversteg loftet, som parterne aftalte. Det er baggrunden for kritikken fra blandt andet DF og S.

Kilder: Ritzau og DR.

/ritzau/

/ritzau/