Overblik: Sådan kan en storkonflikt ramme dig
Foto: Ritzau Scanpix/arkiv

Forhandlinger i Forligsinstitutionen er gået ind i en kritisk fase, hvor sandsynligheden for en storkonflikt er voksende.

Bryder forhandlingerne sammen vil der fem dage efter udbryde konflikt i form af en strejke, der senere modsvares af lockout.

Se her, hvad konflikten vil betyde:

Konflikt i staten:

* Offentlig transport:

Banedanmark vil i tilfælde af både strejke og lockout indstille alle fjern-, regional-, gods- og S-tog.

Der kan være enkelte privatejede jernbaner, der fortsat vil køre, men konflikten vil som udgangspunkt lamme togtrafikken i hele landet.

Metroen i København vil køre som normalt, da Metro Service ikke er omfattet konfliktvarsel. Det samme gælder for busdriften rundt om i landet samt Letbanen i Aarhus.

Flytrafikken:

* Københavns Lufthavn er en privat virksomhed og er i udgangspunktet ikke konfliktramt. Men 101 medarbejdere hos Naviar af i alt 650 er udtaget til en eventuel strejke og lockout.

De 101 medarbejdere tæller ikke udelukkende flyveledere, men også teknikere og øvrigt personale.

I hvor høj grad en konflikt vil ramme flytrafikken er uvist. Det vil stå klart for Naviair en til to dage, før en strejke bryder ud.

Folkekirken:

* Præster i Helsingør Stift og knap 400 kirkefunktionærer fordelt over hele landet rammes af en eventuel strejke. Enkelte konfirmationer kan blive udsat, omkring 70 kirker må undvære deres organist og halvt så mange en kirketjener.

* Hvis strejken følges op af en lockout bliver de cirka 370 overenskomstansatte præster og stort set alle kirkefunktionærer sendt hjem. Kun tjenestemænd skal møde på arbejde.

Styrelser og ministerier:

* En række styrelser vil blive ramt af henholdsvis strejke og lockout. Eksempelvis vil Fødevarestyrelsens kontrol blive ramt af en strejke, så der ikke kan udføres kontroller på slageterier. Styrelsen er dog fritaget fra lockout.

I tilfælde af lockout vil alle ministerier blive delvist ramt. En del medarbejdere fra forsvars-, stats-, udenrigs-, skatte- og justitsministeriet vil dog undgå lockout. Enten fordi de er undtaget eller fordi de er ansat som tjenestemænd.

Gymnasier:

* 19 gymnasier er udtaget til strejke. Kommer det til en lockout på det statslige område vil samtlige gymnasier på nær ét blive ramt.

Undtagelsen er Sankt Annæ Gymnasium, hvor lærerene er kommunalt ansætte. De vil dog blive ramt af storkonflikt, hvor også kommunalt ansatte lockoutes.

Undervisningsministeriet har meddelt, at betydningen for eventuelle prøver og eksamener vil afhænge af tidspunkt, varighed og omfang af konflikten.

"Ministeriet forbereder sig i øjeblikket på de forskellige mulige scenarier og er i gang med at udarbejde de nødvendige beredskabsplaner i tilfælde af konflikt – herunder i forhold til prøver og eksamen", lyder det.

Konflikt i kommunerne:

Folkeskoler:

* 5516 skolelærere i udvalgte kommuner er udtaget til strejke.

* 35.000 lærere landet over vil blive ramt af en lockout. Som udgangspunkt vil det betyde, at der ikke er nogen undervisning, og samtlige folkeskoler lukkes.

Daginstitutioner:

* Ved strejke er 5200 pædagoger fordelt på 10 kommuner udtaget.

* 32.000 pædagoger vil blive lockoutet og hele kommuner vil opleve, at daginstitutioner lukkes ned. Det samme vil SFO'er og ungdomsklubber.

Kommunal borgerservice:

* Udstedelse af pas og kørekort samt lægevalg og registrering af flytninger kan blive ramt, hvis der udbryder konflikt.

* Det samme kan eksempelvis biblioteker, parkeringsvagter og jobcentre.

Konflikt på det regionale område:

Hospitaler:

* Regionerne varslede oprindeligt lockout af 70.000 sygeplejersker, læger og andre ansatte. Sygehusene er desuden forpligtet til at stille et nødberedskab.

* Da de var på plads, viste det sig, at en konflikt ikke kan gennemføres flere steder, blandt andet fordi nødberedskab svarer til det daglige fremmøde.

Det betyder, at følgende områder er undtaget for en konflikt.

* Alle akutmodtagelser samt akut- og traumeafdelinger.

* Alle kræftafdelinger

* Alle hæmatologiske afdelinger (blodsygdomme)

* Hele det pædiatriske område (børn)

* Fødesteder er undtaget konflikt

I alt vil 302 ud af 532 hospitalsafdelinger blive undtaget for en konflikt.

Kilder: Banedanmark, Naviar, Moderniseringsstyrelsen, Undervisningsministeriet, Gymnasieskolernes lærerforening, Berlingske, TV2, DR, folkekirken.dk og Ekstra Bladet.