OVERBLIK: Regnestykket om det offentlige forbrug
Særligt et tal tiltrak sig opmærksomhed, da regeringen mandag præsenterede Økonomisk Redegørelse.

Regeringen fremlagde mandag Økonomisk Redegørelse. Redegørelsen indeholder regeringens skøn over, hvordan dansk økonomi vil udvikle sig.

Det vakte opsigt, at regeringen forventer en vækst i det offentlige forbrug på 1,0 procent næste år.

Regeringens målsætning er nemlig kun en vækst på 0,3 procent, så den offentlige sektor ikke bliver for stor.

Væksten i det offentlige forbrug har i flere år været et stridspunkt på Christiansborg. Regeringens støtteparti, Dansk Folkeparti, gik således til valg på en vækst på 0,8 procent.

Her er baggrunden for den seneste opgørelse over væksten i det offentlige forbrug. Tallet for 2018 er blevet opjusteret siden august:

* I august fremlagde regeringen sit udspil til finansloven. Samtidig fremlagde regeringen som altid en Økonomisk Redegørelse med forventningerne for økonomien på daværende tidspunkt.

* I august-redegørelsen forventede regeringen, at væksten i det offentlige forbrug ville blive på 0,8 procent i 2017. Og 0,5 procent i 2018.

* I december-redegørelsen er tallene ændret. Nu forventer regeringen, at væksten i det offentlige forbrug kun vil blive 0,5 procent i 2017. Og til gengæld 1,0 procent i 2018.

* Ændringerne er ikke usædvanlige, fordi det er svært for regeringen at forudsige den økonomiske udvikling i august-redegørelsen. Blandt andet fordi regeringen i månederne efter redegørelsen skal indgå en aftale om finansloven.

* Aftalen om finansloven kan få forventningen til væksten i det offentlige forbrug til at stige. Det sker, hvis regeringen eksempelvis bliver enig med sit støtteparti om at bruge flere penge på ældre, sygehuse og politi det kommende år, end regeringen selv havde spillet ud med i sit forslag til finanslov.

* Samtidig har det nogle år vist sig, at de offentlige myndigheder ved årets udgang har brugt færre penge end forventet. Det får væksten i det offentlige forbrug til at falde i indeværende år.

* Begge dele har gjort sig gældende denne gang. Staten har brugt færre penge i 2017 end forventet. Derfor falder det offentlige forbrug i 2017 til 0,5 procent i stedet for de forventede 0,8 procent i august. Det er stadig mere end regeringens mål om en vækst på 0,3 procent.

* Omvendt betyder finansloven, at forventningen til det offentlige forbrug i 2018 stiger 0,1 procentpoint næste år.

* Samtidig betyder de lavere udgifter i år, at den skønnede realvækst i det offentlige forbrug i 2018 bliver større. Udgangspunktet er ganske enkelt lavere i 2017.

* I Økonomisk Redegørelse skriver regeringen: "De lavere skønnede udgifter til offentligt forbrug i 2017 indebærer isoleret set, at forbrugsvæksten i 2018 øges med ca. 0,4 procentpoint".

* Regeringen tager i Økonomisk Redegørelse forbehold for, at skønnet for den offentlige forbrugsvækst i 2018 løbende vil kunne ændre sig i takt med nye oplysninger om udgiftsniveauet i 2017 og 2018.

/ritzau/