OVERBLIK: Polsk reform af domstole skaber konflikt med EU
Konflikten mellem EU og Polen over landets retssystem fik onsdag et nyt kapitel. Foto: Kacper Pempel/Reuters
De polske domstoles uafhængighed har skabt konflikt mellem EU og Polen.

EU-Kommissionen har onsdag besluttet at give grønt lys til at indlede en procedure mod Polen for overtrædelser af retsstatens principper.

Her kan du få et overblik over, hvorfor EU og Polen er endt i konflikt med hinanden:

* Reform af retssystemet:

- Regeringen i Polen er i gang med at reformere retssystemet i landet. Det er ifølge regeringen korrupt og ineffektivt.

- Det regerende parti, Lov og Retfærdighedspartiet (PiS), kom i sommer med tre lovforslag, der skal udgøre en reform af systemet.

- PiS ønsker blandt andet, at parlamentet og præsidenten i højere grad skal bestemme, hvem der udpeges som dommere.

- Landets præsident, Andrzej Duda, blokerede i første omgang for to af de tre forslag.

- I første omgang godkendte Duda kun det forslag, der giver landets justitsminister mandat til at udpege dommere i de lavere retsinstanser.

- Fredag den 8. december vedtog det polske parlament nye versioner af de to andre love, som ændrer det udvalg, der udpeger de resterende dommere.

- Tidligere blev udvalget besat hovedsageligt af Polens højesteret. Lovforslaget vil betyde, at 24 ud af 25 medlemmer udpeges af parlamentet og præsidenten.

- Forslagene betyder også forskellige pensionsaldre for mandlige og kvindelige dommere.

- Desuden sænkes pensionsalderen, så 40 procent af de nuværende dommerne skal afskediges omgående.

- Det bliver muligt for præsidenten at forlænge en dommers tid ud over pensionsalderen.

- Præsidentkontoret indikerer, at Duda denne gang har i sinde at skrive under.

* EU-reaktionen:

- EU har en række anker mod reformen, blandt andet fordi den vurderes at ophæve domstolenes uafhængighed af regeringen og præsidenten. Med det forsvinder garantien for frie valg, mener reformens kritikere ifølge en BBC-analyse.

- EU kalder også reformen diskriminerende, blandt andet på grund af den forskellige pensionsalder for mandlige og kvindelige dommere.

- 15. november opfordrede EU-Parlamentet til, at Polen bliver sanktioneret i henhold til en paragraf i EU-traktaten, der er kendt som "atombomben". Der er tale om artikel 7.

- EU-traktatens artikel 7 kan i yderste fald føre til, at et medlemsland bliver frataget sin stemmeret i EU's ministerråd. Den har aldrig før været anvendt.

- En artikel 7-procedure kan først indledes, hvis et flertal på fire femtedele i ministerrådet stemmer for. Selve sanktionen kræver enstemmighed blandt de 27 andre EU-lande. Det ventes Ungarn at blokere for.

- Onsdag oplyser EU-Kommissionen, at den vil give grønt lys til en artikel 7-procedure.

Kilder: Ritzau, BBC, politico.eu og Financial Times.

/ritzau/