OVERBLIK: De seneste 30 års skattereformer

VK-regeringens skattereform fra 2003 lettede skatten med 8,1 milliarder kroner og er dermed historisk størst.

Liberal Alliance varsler historisk store skattelettelser før jul.

Skattereformen skal lette skatten med mindst 8,1 milliarder kroner for at være historisk stor, viser en oversigt fra den liberale tænketank Cepos.

Det var nemlig det beløb, skattereformen i 2003 lettede skatter for. Den næststørste skattereform blev gennemført under SRSF-regeringen i 2012, hvor der blev lettet skatter for 4,5 milliarder kroner.

Få her et overblik over de seneste 30 års skatteaftaler i hovedpunkter:

* Skattereformen 1987:

K, V, S, R, Centrum-Demokraterne og Kristeligt Folkeparti.

Separat beskatning af personlig indkomst og kapitalindkomst - med lavere skatteprocenter for kapitalindkomst. Den højeste marginalskattesats for personlig indkomst blev sat ned fra 73 til 68 procent.

* Skatteomlægningen 1994:

S, R, Centrum-Demokraterne og Kristeligt Folkeparti.

Marginalskatterne for lønindkomster sænkes på alle indkomsttrin. Der indføres en bundskat på 14,5 procent faldende til 8 procent.

Der indføres et lønafhængigt arbejdsmarkedsbidrag på bruttoindkomst på 5 procent stigende til 8 procent.

Sociale pensioner og kontanthjælp bruttoficeres, så hidtil skattefri eller delvist skattefri ydelser forhøjes og gøres skattepligtige.

* Skattejusteringen 1999:

S, R, SF og EL.

Den statslige bundskat sænkes gradvist fra 8 til 5,5 procent. Det skrå skatteloft hæves fra 58 til 59 procent. Grænsen for mellemskat forhøjes over fire år med 8000 kroner årligt.

* Lavere skat på arbejdsindkomst 2004-2007:

V, K, DF.

Da VK-regeringen trådte til i 2001, varslede regeringsgrundlaget et skattestop: Ingen skatter eller afgifter måtte stige, hverken i procent eller kroner.

I 2003 indgik VK-regeringen og DF en aftale, der forhøjede mellemskattegrænsen med 12.000 kroner årligt i 2004 til 2007. Et beskæftigelsesfradrag på 2,5 procent indføres.

* Forårspakken 2003:

V, K, DF.

Fremrykning af skattelettelser på arbejde fra "Lavere skat på arbejdsindkomst 2004-2007". Suspension af indbetalingen på 1 procent af indkomsten til Særlig Pensionsopsparing, SP-bidraget, i 2004 og 2005.

* Lavere skat på arbejde 2008 og 2009:

V, K, DF.

Personfradraget hæves fra 40.500 til 41.500 kroner. Beskæftigelsesfradraget hæves fra 2,5 til 4,25 procent.

Mellemskattegrænsen forhøjes, så den fra 2009 svarer til topskattegrænsen.

* Forårspakke 2.0 - 2009:

V, K, DF.

Bundskatten nedsættes med 1,5 procentpoint. Mellemskatten ophæves helt. Topskattegrænsen forhøjes. SP-bidraget suspenderes på ubestemt tid.

* Genopretningspakken 2010:

V, K, DF.

Udskydelse af forhøjelse af topskattegrænsen fra 2011 til 2014, loft over fradrag for fagforeningskontingent, loft over børnecheck.

* Skattereform 2012:

S, R, SF, V, K.

Højere beskæftigelsesfradrag, ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere, højere topskattegrænse, reduktion af overførselsindkomster, ophævelse af fradrag for kapitalpensioner.

Kilde: Skatteministeriet og Cepos.

/ritzau/

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.