Øllets hoveskvarter skal fredes
Tuborgs gamle administrationsbygning er indstillet til fredning.

Tuborg er nu blevet en sag for Kulturarvsstyrelsen.

De gyldne dråbers gamle hovedkvarter på Standvejen i Hellerup er blevet indstillet til fredning, og forslaget er nu sendt i høring frem til 15. marts 2007. Det er Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, der har skrevet indstillingen.

Den gamle administrationsbygning blev bygget i 1913 og er tegnet af arkitekt Anton Rosen. Bygningen er opført i jugendstil, og langt de fleste kontorer i bygningen er bevaret i den gamle stil med de originale vægpaneler.

Det Særlige Bygningssyn, der er Kulturarvsstyrelsens rådgivende udvalg i forbindelse med fredning af bygninger, er positive over for en fredning af Tuborg-bygningen. Udvalget fremhæver især fredningsværdier i bygningens tunge kubiske form, den karakteristiske og meget tætte placering af vinduer og døre, det udsøgte materialevalg, centralhallen med ovenlys og overalt, både ud- og indvendig samt de mange originale bygningsdetaljer og bemalinger.

via Listen To News