Øl bør koste mere end i dag

29. december spurgte Nyhedsavisen, om en forhøjelse af ølprisen er rimelig. Skal man se på lønudviklingen, må svaret være ja. I min barndom i 30 erne kostede en grøn Tuborg eller en Hof 30 øre. Min fars månedsløn som postbud var 240 kroner. Nu koster en Tuborg og en Hof under tre kroner på tilbud, det vil sige en stigning på cirka 10 gange prisen i 1935. Hvilket postbud vil nøjes med en månedsløn på 2.400 kroner i dag?Min far havde også en mening om løn, skat med videre. Han sagde altid, man skal afsætte en fjerdedel af sin løn til husleje, en fjerdedel til skat, en fjerdedel til kost og en fjerdedel til diverse. Ak, ja, det var dengang!