Odense Elever deles op efter evner Ejbyskolen tager nu drastiske, men helt lovlige midler i brug for at sikre fagligheden i skolens 2. klasser

Der er for mange dygtige elever i Ejbyskolens to 2. klasser. Men der er også for mange elever, hvor det går for langsomt med indlæringen, og det sinker begge grupper.

Derfor har skolens ledelse nu besluttet at opdele klasserne i to nye hold efter grundige vurderinger af elevernes faglige niveau. De to hold bliver således en slags a- og b-hold. Holdene er dog kun midlertidige, og eleverne vil senere på foråret komme tilbage til de oprindelige klasser.

Ejbyskolen har, siden det frie skolevalg blev indført for halvandet år siden, oplevet en tilstrømning af elever fra Vollsmose-kvarteret med anden etnisk baggrund end dansk. Således er procenten af tosprogede elever vokset fra 18-20 procent til nu 38 procent.

Men skoleleder Rene Kaaber udelukker, at det store faglige gab mellem eleverne skyldes tilstrømningen af to-sprogede elever.

Visionen er, at især de svage elever vil få så meget ud af de nye hold, at de vil kunne klare sig bedre, når de kommer tilbage til deres oprindelige klasser. En af fordelene ved holddannelsen er frigivelsen af ekstra lærerressourcer.

N2 | side 2