Ny lov skader børnene
Et nyt lovforslag lægger op til, at retten som hovedregel altid skal idømme stridende forældre fælles forældremyndighed – det er en stor fejl, for det vil gå ud over børnene

Efter lovforslaget om ændring af den nuværende lov om forældremyndighed skal alle beslutninger om barnet træffes ud fra, hvad der er bedst for barnet. Det er særdeles glædeligt at se hensynet til barnet komme ind igen.
Lovforslaget indeholder dog også en katastrofal ændring ved, at det fjerner retten til at få ophævet en fælles forældremyndighed.

Overgreb og sknderier

Behovet for, at kun én af forældrene træffer afgørelser om barnets forhold, opstår, når det ikke er muligt at nå frem til fælles løsninger. Fælles løsninger opnås ikke ved tvang.
Det kan være, at den ene forælder begår overgreb over for barnet, herunder seksuelt, ved vold eller i forbindelse med misbrug, som måske ikke kan bevises, men som den anden forælder kan se ved barnets drastisk ændrede adfærd.
Det kan også være, at barnet ofte overværer, at den ene forælder begår overgreb over for den anden. Den største beskyttelse, barnet kan få i de tilfælde, er at kunne komme væk fra den forælder, som begår overgrebene.
Hertil kommer, at når forældre ikke kan blive enige, uanset årsagen hertil, opstår der et spændingsfelt mellem dem, som barnet står midt i.
Fagfolk er enige om, at børn ikke bør udsættes for risiko for overgreb, og at det værste for et barn er at blive fastholdt i et spændingsfelt mellem forældrene. Til sidst vil en af forældrene vel give op og fravige den løsning, som vedkommende ellers anså for at være den optimale for barnet.

Antisociale personer

Spørgsmålet er, hvordan det sikres, at den, der har styrken til at blive ved længst, også har den bedste løsning for barnet, og ikke bare vinder på grund af råberi, vold eller ufred, og at den mest fornuftige af forældrene ikke bare giver op over for at barnet – og forælderen selv – kan få fred, på bekostning af den optimale løsning?
En lille del af befolkningen er antisociale personer, som det ikke er muligt at tale fornuft med, uanset hvor meget man prøver, og som også er forældre. Straffeloven beskytter generelt mod den værste antisociale opførsel, men også barnet bør beskyttes ved, at den antisociale forælder mister retten til at deltage i beslutninger om barnet. Lovgiver er nødt til at tage ansvar for barnet ved at foretage en diskrimination – den eneste form for diskrimination, som bør være tilladt – af den antisociale persons rettigheder over barnet.
Skønsmæssigt antages det, at kun i 10 procent af skilsmisserne er myndighedernes hjælp nødvendig til samvær eller forældremyndighed. Ud af alle skilsmisser var der i 2005 kun 1.749 sager ved domstolene om ophævelse af fælles forældremyndighed. Det er et lille antal, som har behov for ophævelse af den fælles forældremyndighed.

Trygheden hindres

Lovforslagets ventil kræver dokumentation, som er vanskelig at skaffe, da overgrebene foregår inden for hjemmets lukkede døre, og lovforslaget fjerner derfor forældres ret til domstolenes hjælp til løsning af tvisten en gang for alle og forhindrer reelt forældre i skilsmisse .
Det værste er dog, at barnet – og den bedst egnede af forældrene – ikke får mulighed for et trygt liv i fred og ro.