Sparekassen Kronjylland Ny bestyrelsesformand i Sparekassen Kronjylland
Peter H. Christensen er ny bestyrelsesformand i Sparekassen Kronjylland.
Leif F. Larsen nyt medlem af bestyrelsen
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.
Danmarks største sparekasse, Sparekassen Kronjylland, fik onsdag ny bestyrelsesformand. Peter H. Christensen afløser Per Munkholm Poulsen, der udtræder af Sparekassens bestyrelse på grund af aldersgrænsen. Peter H. Christensen har baggrund som statsautoriseret revisor og partner i PwC Danmark, hvor han desuden indtil september 2015 var bestyrelsesformand. Han har gennem årene revideret en lang række forskellige selskaber herunder finansielle, ligesom han har siddet i en række bestyrelser. Han blev valgt til Sparekassen Kronjyllands bestyrelse i 2016 som særligt revisionskyndigt medlem, og han har gennem hele sin bestyrelsestid i Sparekassen været formand for revisionsudvalget.Som afløser for Per Munkholm Poulsen blev Leif F. Larsen valgt af repræsentantskabet. Leif F. Larsen er som tilfældet var for Per Munkholm Poulsen valgt med baggrund i reglerne om, at større pengeinstitutter skal have et bestyrelsesmedlem, der har været en del af ledelsen i et tilsvarende eller større pengeinstitut. Leif F. Larsen kommer fra en stilling som bankdirektør i Jyske Bank, hvor han har været en del af koncerndirektionen. Han har i Jyske Bank blandt andet haft ansvaret for produktudvikling, digitalisering, processer, HR, ejendomme og implementering af lovgivning. Derudover har han siddet i bestyrelsen for en række såvel datterselskaber som sektorselskaber. Han kommer således med en meget bred erfaring fra den finansielle sektor.På repræsentantskabsmødet var der desuden genvalg til Anders Buhl-Christensen, der har været en del af bestyrelsen siden 2009. Den samlede bestyrelse ser herefter ud som følger: Peter H. Christensen (formand), Anne Lind Gleerup (næstformand), Anders Buhl-Christensen, Hans-Jørgen Olsen, Jan Dahl Jensen, Jens Frovin Stampe Dahl, Jakob Thorgaard, Ole Møller Sørensen og Leif F. Larsen.
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.