Nu vælger vi de sikre fastforrentede lån
For første gang i syv år er fastforrentede boliglån mere populære end flekslånene.

Flekslånene med variabel renten har været boligejernes suverænt mest populære boliglån de sidste mange år.

Men nu bryder de historisk lave renter på de fastforrentede lån den tendens. For første gang i syv år er der en stigning i fastforrentede lån på bekostning af rentetilpasningslån.

I juni udgjorde rentetilpasningslånene 69,1 procent af de nye boligudlån, i juli var det faldet til 68,9 procent af det samlede nyudlån på 29,5 milliarder kroner, viser nye tal fra Nationalbanken om lån til boligejerne.

Økonom i Realkredit Danmark, Sonia Khan sætter tal på:

- Stigningen dækker over, at der er optaget fastforrentede lån for 5,4 milliarder kroner, mens rentetilpasningslånene er faldet med 1,4 milliarder kroner.

- Det skyldes, at renten på de fastforrentede lån er nede på en rente på tre til 3,5 procent, siger Sonia Khan.

Hun peger på, at det er et sundhedstegn - ikke blot for boligejerne, men også for samfundsøkonomien at rentetilpasningslånene nu taber terræn.

Hos Nykredit hilser boligøkonom Lise Nytoft Bergmann også den nye udvikling velkommen.

- Vi tror på, at den vending vil fortsætte i månederne fremover. Det skyldes, at boligejerne vil være mere lydhøre overfor økonomiske argumenter og tvang end overfor anbefalinger, siger Lise Nytoft Bergmann.

Hun mener, at det også har en vis indflydelse, at realkreditinstitutterne den seneste tid har meldt ud, at de enten har eller vil hæve bidragssatserne mere på lån uden afdrag end på et lån med afdrag.

- Dermed er afdragsfrihed blevet relativt dyrere, konstaterer Lise Nytoft Bergmann.

- Dertil kommer, at enkelte realkreditinstitutter har indført to-lagsbelåning, som tvinger boligejerne til at afdrage på den del af deres lån, som ligger mellem 60 og 80 procent af deres boligs værdi, siger Lise Nytoft Bergmann.

Rentetilpasningslånene blev indført i 2003. Lånet skal rentetilpasses enten hvert år, hvert tredje eller hvert femte år.

De lave renter på fastforrentede lån har også lokket flere boligejere med flekslån til at skifte over til fastforrentede lån.

/ritzau/