Nu løfter udskældt stresspanel sløret: På vej med 12 nye råd

Kostrådene er formuleret meget korte, og vi kan allesammen huske, at vi skal spise grønt hver dag. Helt så korte bliver vores stressråd nok ikke, men det bliver konkrete råd til at handle, og det har vi til fælles med kostpyramiden, siger Anette Prehn. (Foto: Foto: Hjernesmart.dk/pressefoto. )

Vi kender alle kostrådene om, at vi skal spise seks stykker frugt og grønt om dagen, masser af fibre og magert og holde igen med kød. Nu er regeringens stresspanel på vej med 12 konkrete råd til, hvordan vi undgår stress.  

Regeringens stresspanel er trukket i arbejdstøjet. På tirsdag 23. oktober holder Det nationale stresspanel sit andet møde, og denne gang er arbejdsrelateret stress på dagsordenen. 

Og i begyndelsen af 2019 vil stresspanelet afslutte et halvt års arbejde med at præsentere 12 konkrete anbefalinger til danskerne, så vi bedre kan forebygge og reduceres stress i samfundet.

Dermed kan danskerne få en slags stresspyramide og en stribe råd, der akkurat som kostrådene skal hjælpe os til at blive sundere.   

Formanden for Det nationale stresspanel, Anette Prehn, pointerer, at ambitionen er, at de 12 anbefalinger til at undgå stress vil være korte og let forståelige.

- Kostrådene er formuleret meget korte, og vi kan alle sammen huske, at vi skal spise grønt hver dag. Helt så korte bliver vores stress-råd nok ikke, men det bliver konkrete råd til at handle, og det har vi til fælles med kostpyramiden, siger hun.

Råd skal ramme bredt og have effekt 

Anette Prehn fremhæver, at de 12 anbefalinger vil rette sig mod arbejdspladser, studiemiljøer, familier og andre fællesskaber samt naturligvis det enkelte menneske.

- Jeg vil lægge hovedet på blokken på, at de 12 råd, vi kommer med, både bliver meningsfulde for sosu-assistenten, skolelæreren, ingeniøren og industriarbejderen, siger hun og noterer, at hun i sit arbejde som forfatter og underviser forsøger at formidle viden så jordnært og tilgængeligt, at alle uanset faggruppe, uddannelse og alder får gavn af det. 

Endelig pointerer Anette Prehn, at der ikke bliver lagt op til lange komplicerede processer som opfølgning på stresspanelets anbefalinger.

- Jeg vil hellere foreslå noget, der er et lille skru med en relativ stor effekt end noget, der tager tre regeringer at få gennemført i praksis, fastslår Anette Prehn, der er sociolog og forfatter til en stribe bøger om hjernens spilleregler og disses betydning for socialt samspil og mental sundhed.

Det Nationale Stresspanel skal tænke ud af boksen

Formål:

Stresspanelet skal skabe debat og bevidsthed i befolkningen, så færre oplever stress. Stresspanelet skal skabe bredt fokus på centrale samfundstendenser, som kan bidtage til forhøjet stressniveau i samtundet, og den enkelte samt familiens mulighed for at håndtere disse med henblik på at forebygge og reducere stress i samfundet. Samtidig skal vidensgrundlaget om stress styrkes ved at skabe et overblik over viden om stress på tværs af sektorer. 

Opgaver:

Løbende engagere danskerne og øge bevidstheden i befolkningen om, hvad stress er, herunder forskellen mellem kort og langvarig stress, og hvordan hver enkelt borger og familien kan tage ansvar for, at færre bliver ramt af stress. 

Rådgive regeringen om mulige tiltag, der kan skabe bredt fokus på centrale samfundstendenser, som kan bidrage til et forhøjet stressniveau i samfundet, og den enkeltes samt familiens mulighed for at håndtere disse med henblik på at forebygge og reducere stress i samfundet, således borgernes tilknytning til hverdagen kan fastholdes (fx. familien, arbejde og uddannelse). Forslagene skal afgrænse sig fra at være af reguleringsmæssig karakter og omhandle forhold, som aftales af arbejdsmarkedets parter, herunder arbejdstid, timebank, fridage, orlov mv. 

 Stresspanelet holdt sit første møde i september. Tirsdag 23. oktober er der møde med fokus på arbejdsrelateret stress, og derudover er der planlagt to møder i hhv. november og december. 

Panelet vil gerne inddrage hele Danmark i arbejdet, og har sendt invitationer ud til en lang række organisationer og foreninger. Invitationen kan findes på Sundhedsministeriets hjemmeside. Foreløbig har knap 50 aktører og privatpersoner sendt konkrete forslag.

Stresspanelets arbejde skal være færdigt i begyndelsen af 2019.

Kilde: Kommissorium for Nationalt Stresspanel samt www.sum.dk 

UDVID

Stresspanelet blev præsenteret i juni 2018. På et pressemøde slog blandt andre beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) fast, at stress er et alvorligt samfundsproblem,  og at stress kan ramme os alle.

- Vi har behov for bredt funderede løsninger, for stress og stigende psykisk mistrivsel løses ikke bare med et knips på Christiansborg, lød det fra sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).

Udover Anette Prehn som formand består panelet af blandt andre den kendte hjerneforsker Peter Lund Madsen og direktør i Hartmanns Anne-Mette Ravn.

Men stresspanelet fik en hård medfart i medierne, da sammensætningen blev kendt. For hvor var alle arbejdsmiljø- og stressforskerne fra Det Nationale Center for Arbejdsmiljø og universiteterne og alle de eksperter, der på den ene eller anden måde har indgående viden om stress?

Panelet er en hån

Forfatter og stress-ekspert Thomas Milsted er en af kritikerne af stresspanelet. 

- Det er en hån, at der ikke sidder egentlige stresseksperter i det panel, og jeg finder det besynderligt, at regeringen ikke vil bruge den virkelig stærke kapacitet vi har på arbejdsmiljøforskningen herhjemme, siger han.

Også panelets stramme tidsplan er ifølge Thomas Milsted en hån mod seriøst arbejde omkring en af nutidens største sundhedsudfordringer.  

- Der er noget galt, når man kan slippe af sted med at nedsætte et panel, der på under en håndfuld møder skal løse stress-gåden og komme med brugbare råd, mener han.

Thomas Milsted frygter, at panelet mangler kendskab til pres, krav og vilkår på arbejdspladserne, og at der er risiko for, at panelets anbefalinger vil rette sig mod, hvad den enkelte selv kan gøre i stedet for at ændre på de organisatoriske rammer.

Kan opfinde den dybe tallerken igen 

- Det kan være godt nok at pege på, at folk skal huske at restituere og få deres nattesøvn, slukke mobiltelefonen og være off-line. Der er ikke noget galt med sådan nogle råd om noget telefonhalløj og sociale medier, men det kan bare ikke stå alene, siger han og understreger vigtigheden af at komme væk fra, at individet har ansvaret for stress.

Thomas Milsted tager hatten af for, at stresspanelet har sendt invitationer ud til en bred skare af organisationer for at få deres forslag til at løse stress-problemerne.

- Men vi risikerer, at panelet kommer med nogle råd, der ikke for alvor rykker. Fordi de ikke er eksperter, vil de synes, at de har opfundet den dybe tallerken, men jeg kan være bekymret for, at vi har set den dybe tallerken tidligere, fastslår han.

Fordel med forskellige indfaldsvinkler

Avisen.dk har talt med flere medlemmer af stresspanelet, der medgiver, at det er en udfordring, at der kun er et lille halvt år og fire møder til et komplekst arbejde. 

Lektor på Roskilde Universitet, Trine Wulf-Andersen, der er med i panelet, kan godt forstå dele af kritikken for både tidsrammen og sammensætningen betyder da noget.

- Men vi er alle sammen optaget af, at der er et fornuftigt vidensgrundlag under de 12 anbefalinger, som vi kommer med. Og det kan bidrage til at udvide blikket på stress-problematikken, at vi kommer med forskellige indfaldsvinkler, siger hun og henviser til, at panelet inviterer eksperter på stress og arbejdsmiljø ind undervejs for også at inddrage deres viden.

Finder huller i osten

Formand Anette Prehn tager kritikken fra blandt andre Thomas Milsted i stiv arm og noterer, at de seks ministre tydeligvis vil noget andet end at samle stressforskere i panelet.

- Vi har masser af viden om stress i dag. Det gode spørgsmål er: Hvilke konkrete handlinger vil rent faktisk gøre en god forskel? Jeg forventer, at de personer, der bruger deres gode begavelse og offentlige taletid på at finde huller i osten i forhold til panelets sammensætning vil vise os, at de også evner at bruge begavelsen på at bidrage til arbejdet med at identificere de allervigtigste handlinger, siger hun og tilføjer, at stresspanelets indbakke er åben til og med 15. november.

Anette Prehn slår fast, at man i panelet er meget opmærksomme på ikke at gøre stress til et individuelt problem.

Her er stresspanelet

Formand Anette Prehn, sociolog, foredragsholder og forfatter til bøger om hjernes spilleregler og betydningen for socialt samspil og mental sundhed. I næste uge udkommer hendes nye bog 'Flip. Hjælp din plastiske hjerne med at tackle det 21. århundrede'.

Peter Lund Madsen, hjerneforsker, speciallæge i psykiatri og forfatter. 

Anne-Mette Ravn, administrerende direktør i Hartmanns. Virksomheden har ligget i top 10 over Danmarks bedste arbejdspladser blandt andet med fokus på stress og flydende arbejdsliv.

Imran Rashid, dansk-pakistansk læge, IT-iværksætter og debattør.

Christian Mogensen, projektleder Center for digital pædagogik. 

Marianne Breds Geoffrey, speciallæge i psykiatri og forfatter.

Thomas Braun, direktør for Studenterrådgivningen. 

Trine Wulf-Andersen, lektor på RUC og i spidsen for forskningsprojekt om unges identitetsprocesser og fællesskaber på videregående uddannelser. 

Mikkel Baastrup, direktør i entrepenørvirksomheden B. Nygaard Sørensen. 

Sarah Wessmann Olsen, frivilligkoordinator Det Sociale Netværk.

Kilde. Beskæftigelsesministeriet. 

UDVID

- Det er absurd at forestille sig, at individet skal gå ud og løse det her store samfundsmæssige stressproblem alene. Det her er et arbejde, hvor vi laver helhedstænkning på tværs af livsforløb. Og vi er klar over, at det handler om både strukturer, kulturens betydning, arbejdsmarked, uddannelsesmiljøer, familier og individet selv, siger hun.

Anette Prehn betoner, at kommissoriet lægger op til at skabe debat og større bevidsthed i befolkningen, så færre oplever stress.

- Men det er også vigtigt at kunne se radikalt nyt på stress-situationen. De mennesker, som regeringen har udpeget til at være med i panelet, er folk med fødderne solidt plantet på jorden, og som kan få ting til at ske. De kan formidle jordnært og se på stress med forskellige udgangspunkter, siger hun.

- Vi kommer ikke til at sande til med den tidsramme, og ambitionen er, at vores arbejde rykker noget. Jeg vil stå i spidsen for noget, der bliver sobert, relevant og gennemførligt, siger hun.

50 forslag fra organisationer 

Lige nu nærlæser Anette Prehn de næsten 50 konkrete forslag om at undgå stress. Blandt andet har Dansk Idrætsforbund, Jordemoderforeningen, Statens Institut for Folkesundhed og en håndfuld privatpersoner sendt forslag. Og det er inspirerende input, fastslår hun. 

- Det vigtigste er, at vi hver især ude på vores arbejdspladser, skoler og andre fællesskaber, sætter os ned og forestiller os, at vi er stresspanelet. Hvad kan vi foreslå, og hvad kan vi selv gennemføre her på stedet for at øge den mentale sundhed?

- Den diskussion, der fører til handlinger i vores hverdag, er jo langt, langt vigtigere, end hvad ti mennesker foreslår af handlinger. Jo mere vi kan puste til nogle processer ude blandt danskerne, jo større succes synes jeg, at vores arbejde er, siger hun.

Dobbeltdækker foran Big Ben
BREAKING

Nyt land på listen:

Fraråder rejser

til Storbritannien

Nærbillede af Zlatan Ibrahimovic
Corona

Svensk superstjerne smittet

Lottokuponer
Nyheder

Efterly­­­ser Lotto-vinder:

Har du vundet 4,2 mio. kr?

Seks måneder gammel dreng smiler mens han står på vandski
Helt vildt

Deler vandene:

Baby står på vandski

To læger på intensivafdeling
Corona

Smitten tager til:

Mange nye indlagte

Unge pige med mundbind
Corona

Derfor afvises

coronasmitte

som luftbåren

redningshelikopter i luften
Krimi

8-årig i ulykke under

skoleudflugt - blev fundet

med snor om halsen

Til salg-skilt på hus
Nyheder

Så meget sælges

husene for i dit område

Bertel Haarder og Inger Støjberg står sammen foran Amalienborg i 2015
Nyheder

Haarder giver Støjberg

ret: Sexisme-debat er

gået over gevind

gigantisk robot testes i Japan
Helt vildt

Gigantisk robot 
sluppet løs i Japan

En kvinde og mand ligger i liggestole ved vandet
Nyheder

Tusinder har taget

forskud på feriepenge 

Den amerikanske præsident Donald Trump
Nyheder

Trump: Det kommende

valg er en katastrofe 

Demonstranter og politi på gaden i Louisville, Kentucky
Krimi

Politibetjente skudt 

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) udtaler sig foran flere mikrofoner
Nyheder

Suger oplysninger om

danskere via top-

hemmeligt spionsystem

Danske Banks hovedkontor i København
Nyheder

Nye problemer for Danske Bank

Old town i Warszawa
Corona

Efter studietur:

11 elever fra samme

klasse smittet

Grænsestation mellem Danmark og Tyskland.
Corona

Efter stigende smittetal:

Tyskland advarer

mod Danmark

Politifolk holder vagt ved foden af Eiffel-tårnet
Nyheder

Bombetrussel mod

Eiffel-tårnet

Nærbillede af mobiltelefon
Krimi

Ansat i børnehave anholdt:

Tog fotos under bleskift

Skilte med henholdsvis dame- og herretoilet.
Corona

Frygter coronasmitte på offentlige toiletter

læger tester passagerer i bil for corona
Corona

Dagens tal:

Over 500 nye smittede

portrætter af Anne-Elisabeth og Tom Hagen
Krimi

Retten: Tom Hagen

kan løslades

Billede af Lisbeth Hejsel
Krimi

Har du set Lisbeth

og hendes Hyundai?

Skilt til Vestre Landsret
Krimi

Ældre kvinde forgiftede sin mand:

Kager proppet med medicin

joan collins
Kendte

87-årig Dollars-stjerne

er gået på kur

en mand kigger ind ad vinduet til en Jensens Bøfhus-restaurant
Nyheder

Nul bøffer?: Jensens Bøfhus presses i konflikt

bilist kigger på mobiltelefon
Krimi

800 knaldet for

håndholdt mobil

på én uge

sedler og mønter
Nyheder

Sådan vil du bruge dine
indefrosne feriepenge

Billede af en masse mønter
Nyheder

Flertal presser på:

Frigiv alle feriepengene

letpåklædt kvinde
Krimi

Ulovligt marked for

danske nøgenbilleder:

Det koster 20 kroner

Elon MUsk står foran en Tesla model 3
Nyheder

Tesla-stifter: Stort

prisfald på elbiler

Et billede fra politiets lagre med stjåle designermøbler
Krimi

Hælervarer for

to milliarder:

Er din stol varm?

illustration af covid-19
Corona

Tjek din branche:

Så mange smittes

med corona

billede af et lyn
Nyheder

Lyn slår ned under fodboldkamp:

14 børn kvæstet

Scandinavian Star set fra luften
Nyheder

Scandinavian Star-kaptajn

Hugo Larsen er død

billede af det udsendte materiale
Corona

Usikker antistoftest

sendes til

halv million danskere

strandede hvaler ved Tasmanien
Dyreliv

Australien finder 470 hvaler i rekordstor stranding

To hundefører står med deres hunde i lufthavnen i Helsinki. De to hundefører, som begge er kvinder, har grønne t-shirts på. De står ved nogle officielle skilte, der viser, at hundene tjekker for coronavirus.
Nyheder

Hunde skal snuse sig frem

til coronasmittede i lufthavn

En politibetjent med ryggen til. Han har en sort jakke på med hvide versaler, hvor der står "politi".
Krimi

Betjente viste sig

at være tricktyve

Nærbillede af Donald Trump på en talerstol med et rødt slips og åben mund. Den amerikanske præsident ses i profil.
Corona

Trump: Kina må tage

ansvar for pandamien

Den norske prinsesse Märtha Louises kæreste med solbriller på sammen med Märtha Louise og en blondine
Kongelige

Prinsessen overrasket af

skandale-kæresten

stjernehimmelen med nordlys og grandtræer i baggrunden
Nyheder

Hold øje med

efterårshimmelen

Et stort gråt Herkulesfly holder i en lufthavn. I baggrunden ses flere andre fly i luften.
Krimi

Herculesfly nødlander 

i Aalborg

En sygeplejerske med engangskitel, hårnet, mundbind og gummihansker tilser en oatient på intensivafdelingen.
Corona

Endnu flere smittede men

kontakttallet falder

Pengesedler og mønter
Nyheder

Datoen er klar:

Her kan du få dine

feriepenge

Tommy Kenter og Janne Hiort
Kendte

Tommy Kenter

er blevet gift

Ambulance med udrykning
Krimi

84-årig død i bilulykke

Brand i kæmpe affaldsberg
Nyheder

Brand i Roskilde kan

vare flere måneder

Havørn på himlen
Dyreliv

Fire havørne fundet døde:

Frygter forgiftning

Mugshot af Mark Chapman
Nyheder

Lennons drabsmand undskylder

Britt Bendixen i TV-studiet
Underholdning

Britt Bendixen gør comeback:

Jeg er på toppen

Strandede grindehvaler på Tasmaniens vestkyst
Dyreliv

270 strandede hvaler
kæmper for livet 

Hugo Drax i Moonraker
Kendte

Ikonisk Bond-skurk død

Utydelige skilte i tåge
Nyheder

DMI advarer:

Farligt vejr

Satellitbillede af atomanlæg i Nordkorea
Nyheder

Nordkoreas atomprogram

vækker bekymring 

retten i Sønderborg set udefra
Krimi

39-årig delte sine

overgreb på 5-årig

på nettet

Kø til coronatest foran CASA Arena i Horsens
Corona

Kæmpe kø: Flere må

gå hjem uden test

Død elefant set fra luften
Dyreliv

Mystisk massedød

blandt elefanter

er opklaret 

Det skotske ægtepar Colin og Christine Weir skåler i champagne efter at have vundet 1,3 milliarder i lotto i 2011.
Helt vildt

Vandt i Lotto:

Fyrede 325 millioner

af på otte år 

Portrætfoto af dronning Margrethe
Kongelige

Kongehuset afslører

nyt portræt af dronningen

"Hold afstand"-skilt på gaden i dansk by
Corona

Corona-detektiver

skal bryde smittekæder

En kvinde med små røde trusser ligger ovenpå en mand
Sex og samliv

Her er danskernes

foretrukne sexstillinger

Person med handsker håndterer en coronatest
Corona

418 nye smittede

- antallet af indlagte

stiger 

En grøn avokado holdes imellem hænderne
Nyheder

Du gror eksotiske planter forgæves

I forgrunden ser man politiets fotovogn med måleudstyr i baggrunden kommer en bil susende.
Krimi

Fartfjols: Kørte i fotofælde

fire gange - med vilje

Et askebæger med to skoder i fotograferet tæt på
Nyheder

Salg af smuglersmøger

eksploderet

Fire brune malkekøer græsser i et grønt område med træer i baggrunden.
Dyreliv

Vil bekæmpe

ko-bøvser

med virus

Modellen Cecilie Haugaard med langt mørkt hår og en sort blondekjole ved siden af sin mand musikeren Christopher der er klædt i smoking. Hun smiler og kigger direkte ind i kameraet.
Kendte

Venter første barn sammen

nærbillede af eks-politikeren Pia Allerslev med halstørklæde og vind i håret.
Corona

Pia Allerslev smittet: 

Undrer sig over forløb

Inger Støjberg fotograferet på Christiansborg på billedet taler hun med alvorlig mine.
Nyheder

Inger Støjberg: Sexismesnak

er ved at gå over gevind

Anita Lindblom
Kendte

Svensk Sånt er livet-sangerinde er død - 82 år

En hammer der er hugget ned i noget glas, som splintre omkring hovedet på hammeren.
Krimi

Kvinde slået flere gange

i hovedet med hammer 

Folk med paraplyer og vintertøj går med ryggen til ned af en gade.
Nyheder

Øv! Regn og vind

kvæler sensommersolen

En hospitalsstue, hvor to læger eller sygesplejersker står ved en hospitalsseng med engangskitler, hårnet, handsker og masker på.
Corona

Flere alvorligt syge

patienter overlever

Ulrik Wilbek og Susanne Munk
Kendte

Ulrik Wilbek om

sin rædselsuge:

Min kone blev lagt i koma

Fartkamera i bil
Krimi

Pas på farten:

Politiet øger indsatsen

i den kommende uge

Børn bag pigtråd
Nyheder

Græsk opsang:

Danmark bør tage

imod migranter

Danske Banks hovedsæde i København
Nyheder

Narkohandler og

våbensmugler

brugte Danske Bank

Nicki Bille forlader byretten i København
Nyheder

Nicki Bille fængslet

Skilt på hegn om coronaregler
Nyheder

Er din kommune på listen?

Bekymrende smittetal

i 63 kommuner