Myndigheder lover bod og bedring for at få afsonet domme
Når domme om samfundstjeneste ikke bliver fuldbyrdet, skyldes det oftest fejl hos myndighed, viser opgørelse.

I 2016 og første halvdel af 2017 afsagde danske domstole 6860 domme med samfundstjeneste.

Langt de fleste af de dømte gennemfører deres samfundstjeneste. Men i enkelte tilfælde er det glippet.

Det viser en opgørelse fra Kriminalforsorgen, som Ritzau har fået aktindsigt i.

I 136 tilfælde er dommen om samfundstjeneste ikke helt fuldbyrdet eller kun delvist fuldbyrdet. Det svarer til to procent af alle samfundstjenestedommene i perioden.

Årsagen er hovedsageligt fejl hos Kriminalforsorgen og anklagemyndigheden, viser opgørelsen. Og det er ikke godt nok, lyder det fra begge myndigheder.

- Det er helt uacceptabelt. Kriminalforsorgens hovedopgave er netop at fuldbyrde straf, og derfor er det selvfølgelig slet ikke acceptabelt, hvis der er domme, der ikke bliver fuldbyrdet, siger Thorkild Fogde, direktør i Kriminalforsorgen.

Det er typisk administrative fejl, der ligger bag. I 77 af sagerne er der sket en fejl hos Kriminalforsorgen. I 42 sager ligger fejlen hos anklagemyndigheden. Og i 13 tilfælde hos begge myndigheder.

I fire af sagerne er samfundstjenesten ikke fuldført på grund af forhold hos personen, der skal udføre den - eksempelvis på grund af sygdom, viser opgørelsen.

- Det er selvfølgelig utilfredsstillende, når anklagemyndigheden har medansvar for, at dømte ikke får fuldbyrdet deres straf, siger statsadvokat Jens Røn fra Rigsadvokaten i en pressemeddelelse.

Kriminalforsorgen og Rigsadvokaten har sat flere initiativer i gang for at sikre, at det sker i fremtiden.

Der er blandt andet indført nye ordninger for indberetninger og sagsstyring, ligesom Kriminalforsorgen er gået i gang med at se sin egen forvaltning efter i sømmene.

- Vi er i gang med at kulegrave den måde, som samfundstjenestedommene administreres på ude i vores kriminalforsorgsområde.

- Når det er afsluttet, så har vi et solidt grundlag for at vurdere, om vi skal ændre yderligere på praksis eller yderligere på systemerne for at undgå, at det her sker, forklarer Thorkild Fogde.

Direktøren hæfter sig dog ved, at der i det første halvår af 2017 er ni sager. De resterende 127 sager er fra 2016.

- Meget tyder på, at det går den rigtige vej, siger han.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) har orienteret Folketingets Retsudvalg om de ufuldbyrdede domme, fremgår det af et brev til udvalget.

Det fremgår desuden, at Justitsministeriet har bedt de to myndigheder om at udarbejde en plan for, hvordan man i fremtiden skal undgå, at samfundstjenesten ikke bliver fuldbyrdet.

/ritzau/