Mobiltelefoner giver ikke kræft
Verdens hidtil største undersøgelse fra Danmark konkluderer, at mennesker ikke får nogen former for kræft af at tale i mobiltelefon

Det har taget Kræftens Bekæmpelse 21 år at lave verdens største undersøgelse af, om mobiltelefoni giver kræft.

Til gengæld bygger undersøgelsen på erfaringer fra 420.000 voksne danskere, som man har fulgt gennem blandt andet CPR-registret og et kræftregister, og konklusionen er klar: Du får ikke kræft af at tale i mobiltelefon.

Undersøgelsen har fulgt halvdelen af de danskere, som brugte mobiltelefon mellem 1982 og 1995 uden at finde flere tilfælde af kræft i hjerne, nakke, øjne eller blod, end man ser i befolkningen generelt.

»Vi kunne ikke finde bevis for en forbindelse mellem risikoen for at få kræft og brugen af mobiltelefon, hverken for kort- eller langtidsbrugere,« siger Christoffer Johansen, overlæge i Kræftens Bekæmpelse og leder af undersøgelsen, til engelske The Times.

Resultaterne er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Journal of the National Cancer Institute. De viser blandt andet, at beregnet ud fra et gennemsnit i befolkningen, burde 15.001 af undersøgelsens 420.095 deltager have fået kræft i perioden fra 1982 til 2002.

De reelle tal var 14.249, altså lavere.

Deltagerne i undersøgelsen havde brugt mobiltelefon i gennemsnitligt 8,5 år. Flere end 55.000 havde brugt den i mindst 10 år.

Christoffer Johansen understreger over for Jyllands-Posten, at man ikke ved, om mobiltelefoner giver andre hjernesygdomme, at man ikke kender risikoen på endnu længere sigt, og at børn og unge ikke er omfattet af undersøgelsen.