Minister jubler: Udsatte ledige kommer i job - knap fem timer om ugen
- Det, der står tydeligt tilbage, er, at den virksomhedsrettede indsats har effekt, og at vi nu også har dokumentation for, at den virker for dem, der er længst væk fra arbejdsmarkedet, siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V). (Foto: Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix/arkiv)
Udsatte ledige får en fod inden for på arbejdsmarkedet, når de kommer hurtigt i job og samtidig får hjælp til andre problemer, viser erfaringer fra 15 kommuner.

Flere udsatte kontanthjælpsmodtagere får en fod inden for på det ordinære arbejdsmarked, når de får en særlig støtte.

Det viser Beskæftigelsesministeriets evaluering af projektet "JobFirst", som godt 2.400 borgere i 15 kommuner har deltaget i. Kernen i projektet har været at få de ledige ud i lokale virksomheder, samtidig med at give dem hjælp til at tackle psykiske problemer og misbrug. 

Erfaringerne viser, at deltagerne i det nye projekt har opnået flere ordinært lønnede timer i job end andre kontanthjælpsmodtagere. Det glæder beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V):

- Det, der står tydeligt tilbage, er, at den virksomhedsrettede indsats har effekt, og at vi nu også har dokumentation for, at den virker for dem, der er længst væk fra arbejdsmarkedet, siger ministeren.

Kort om JobFirst

15 kommuner har deltaget i JobFirst i perioden 2016-2017. Forsøget har omfattet knap 5.000 aktivitetsparate ledige, hvoraf halvdelen har fået JobFirst-indsatsen.

De ledige i JobFirst er blandt de mest udsatte ledige. Der er tale om borgere over 30 år, som enten modtager ressourceforløbsydelse eller er aktivitetsparate og modtager kontanthjælp eller integrationsydelse.

De har været på offentlige ydelser i mindst et år og været afhængige af offentlig forsørgelse i mere end fem ud af de seneste seks år. Mange har andre problemer end ledighed - både fysisk og psykisk.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet.

UDVID

"JobFirst" bygger på et princip om, at langtidsledige på kontanthjælp skal matches med en arbejdsplads og begynde i job med det samme, enten i virksomhedspraktik, løntilskud eller ordinær beskæftigelse. De problemer, borgeren typisk har med fysiske og psykiske sygdomme eller sociale problemer, bliver der taget hånd om sideløbende.

Evalueringen af projektet viser, at godt 19 procent af kontanthjælpsmodtagerne i projektet har opnået løntimer halvandet år efter. I kontrolgruppen - kontanthjælpsmodtagere i tilsvarende situation - er det knap 12 procent.

Antallet af løntimer ligger også højere - i gennemsnit har deltagerne 4,6 løntimer om ugen, mens kontanthjælpsmodtagerne i kontrolgruppen har 2,75 løntimer. Selv om der er langt op til en 37 timers arbejdsuge, mener Troels Lund Poulsen godt, at man kan tale om 'et reelt løft'.

- For hver gang ledige får job i nogle timer, kommer de tættere på en ordinær tilknytning til arbejdsmarkedet. Jeg er med på, at vi taler om en meget svær og udsat gruppe, men jeg synes alligevel, at der er nogle meget klare tegn på, at det har en betydning, hvordan man griber indsatsen an, siger Troels Lund Poulsen.

De ledige kan mere, end de troede

I Viborg kommune, der har deltaget i projektet, er erfaringen, at de ledige kan mere, end de troede, de kunne. Faktisk også mere, end sagsbehandlerne på jobcentret troede. Når de ledige får den fornødne støtte, behøver en diagnose ikke nødvendigvis være en hindring for at komme i job, siger arbejdsmarkedschef Charlotte Buvil.

- Vi hører ledige sige, at de har lyst til at arbejde, men de troede, at de manglede de rette kompetencer. Når så andre siger, at vi tror faktisk godt, at du kan, og der er virksomheder, som vil være med, så sker der noget. De ledige vokser, når de oplever, at nogen har brug for dem, siger Charlotte Buvil.

I Viborg viste en midtvejsrapport, at 14 af de 200 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (borgere med andre problemer ud over ledighed, red.), der deltog i "JobFirst," blev selvforsørgende. Blandt andre aktivitetsparate var det kun seks, som blev i stand til at forsørge sig selv.

I Viborg er de ledige blevet sluset ud i butikker, børnehaver, plejehjem, industrivirksomheder og landbruget. 

-  Vi begynder med at spørge, hvad er der egentlig til hinder for, at du arbejder på fuld tid? Og når vi finder ud af det, kan vi tage de rette skånehensyn, fortæller Charlotte Buvil.

Det har været et mål, at de ledige skulle møde færre sagsbehandlere undervejs. De faste kontaktpersoner har så til gengæld indtaget rollen som mentorer og coaches, når der har været brug for det.  

- Som sagsbehandler skal man finde ud af, hvilke borgere der behøver støtte, og hvem  der skal have et puf. Der findes ikke noget quick-fix. Det kræver mere af den enkelte sagsbehandler at pushe lidt, siger arbejdsmarkedschefen.

Troels Lund Poulsen ser gerne, at flere kommuner tager strategien i "JobFirst" til sig og siger, at erfaringer og instrumenter vil blive indarbejdet i fremtidige beskæftigelsesinitiativer under satspuljen (puljen finansierer projekter målrettet samfundets svage og udsatte, red.).

- Kommunerne kan bruge erfaringerne til inspiration. Modellen fortjener opmærksomhed, siger Troels Lund Poulsen. 

Her er de 15 kommuner i JobFirst

Disse 15 kommuner har deltaget i projektet "JobFirst," hvor indsatsen over for de mest udsatte ledige har fokus på job.

• Aalborg

• Aarhus

• Haderslev

• Hedensted

• Hillerød

• Jammerbugt

• København

• Lolland

• Odense

• Ringsted

• Skanderborg

• Sorø

• Syddjurs

• Vallensbæk-Ishøj

• Viborg

Kilde: Beskæftigelsesministeriet

 

via Listen To News