Masser af fejl i børneanbringelser
Landets kommuner er alt for dårlige til at kortlægge børns skolegang, helbred og venskaber, før de beslutter sig for at fjerne barnet fra hjemmet. I hver fjerde sag bryder de loven.

Når børn og unge skal fjernes fra deres forældre og anbringes et nyt sted, bliver deres sager behandlet så dårligt og mangelfuldt, at kommunerne reelt bryder loven.
Det viser en ny undersøgelse fra Ankestyrelsen, som har kigget på 101 anbringelser af børn og unge fra 20 kommuner.

Ikke færre end 23 procent af afgørelserne er »behæftet med så alvorlige sagsbehandlingsfejl, at de ikke lever op til lovens krav«, konkluderer Ankestyrelsen.
Kommunerne glemmer især at beskrive barnets eller den unges skoleforhold, sundhedsforhold, fritidsforhold og venskaber. I en enkelt sag var fejlene endda så grove, at Ankestyrelsen gik ind i den, blandt andet fordi kommunen ikke have lavet en handleplan for anbringelsen.

Ankestyrelsen understreger dog, at den er enig med kommunerne i alle 101 vurderinger af, at børnene skulle anbringes.

»Kommunerne skal lære at køre børnesagerne efter bogen. Derfor vil jeg følge udviklingen nøje for at sikre mig, at kommunerne bliver bedre. Men det er trods alt positivt, at Ankestyrelsen i samtlige sager er enige i kommunernes beslutning om, at barnet skal anbringes,« siger socialminister Eva Kjer Hansen (V) i en pressemeddelelse.

Det er større krav til dokumentation i nye regler fra 1. januar 2006, som volder kommunerne kvaler. Socialministeriet og Kommunernes Landsforening oplyser, at de nu vil arbejde sammen om at løse problemerne og gøre de kommunale ledere klogere på reglerne, så børnesagerne kan blive behandlet, som de skal.

Ankestyrelsen meddeler, at den følger op med flere undersøgelser til næste år.