LO: Arbejdstilsyn finansieres af sjuskere
Hvert år bliver mere end 50.000 danskere udsat for en arbejdsulykke. Nu vil LO forbedre arbejdsmiljøet med 31 konkrete forslag. Foto: Colourbox.dk
Lad de virksomheder, der sjusker med arbejdsmiljøet, betale for besøgene fra Arbejdstilsynet, foreslår LO i nyt perspektivoplæg.

Virksomheder, der sjusker med arbejdsmiljøet, skal selv betale for Arbejdstilsynets besøg. Samtidig skal bøder for overtrædelse af arbejdsmiljøloven gå direkte til Arbejdstilsynet.

Det foreslår LO i et nye idékatalog med 31 forslag til, hvordan man styrker arbejdsmiljøet på landets virksomheder.

Forslaget om ny finansiering af Arbejdstilsynet sker ud fra princippet om, at "forureneren betaler for oprydningen."

"Det vil helt klart have en positiv effekt, hvis de dårlige virksomheder fremover mærker, at de kan spare penge ved at have orden i arbejdsmiljøet. Vi kender princippet om, at synderen betaler fra både miljøområdet og fødevare/levnedsmiddelkontrollen, og det fungerer udmærket," siger LO-sekretær Ejner K. Holst.

Den nye finansiering skal også sikre, at Arbejdstilsynet altid har penge nok til at kunne leve op til sine forpligtigelser.

Ifølge LO har antallet af medarbejdere i Arbejdstilsynet svinget alt for meget over de sidste 10 år på grund af politikernes lune.

Et lavpunkt blev nået i 2003, hvor Arbejdstilsynet rådede over 585 årsværk, og efter at man i 2008 havde 809 årsværk, er antallet af medarbejdere igen for nedadgående.

Blandt de andre forslag er, at det offentlige skal inddrage arbejdsmiljøhensyn i sin indkøbspolitik og give fortrinsret til leverandører, som gør en stor indsats for arbejdsmiljøet.

LO foreslår også, at det offentlige stiller krav i forbindelse med offentlige udbud for eksempel om "det maksimale tempo" i forbindelse med udlicitering af rengøring.

Et fjerde forslag er at lade arbejdsmiljø indgå i læreplanerne på alle uddannelser lige fra folkeskolen til de videregående uddannelser. Det skal enten være som et selvstændigt fag eller som en del af eksisterende fag.

Se de 31 forslag her.