Ledelser i krakkede banker går fri
Ledelserne i de krakkede banker, Max Bank og Skælskør Bank, kan ånde lettet op. Foto: Colourbox
Ledelserne i Skælskør Bank og Max Bank har ikke pådraget sig ansvar i forbindelse med bankkollaps.

Hverken den daværende ledelse i Skælskør Bank eller Max Bank har handlet ansvarspådragende eller begået strafbare handlinger i forbindelse med kollapset i Max Bank i oktober 2011.

Det konkluderer en advokatundersøgelse fra firmaet Bech-Bruun.

Bestyrelsen for Max Bank af 2011 og Finansiel Stabilitet har nu behandlet undersøgelsen og vil ikke foretage sig yderligere på baggrund af de forhold, som advokaten i undersøgelsen har afdækket, oplyser Finansiel Stabilitet.

Ifølge redegørelsen var de væsentligste årsager til sammenbruddet i den fusionerede Max Bank den skrøbelige kapitalstruktur sammenholdt med en utilstrækkelig økonomisk holdbarhed, bonitet, i udlånene.

Advokaten retter kritik af enkelte forhold i forbindelse med regnskaberne i de to banker før fusionen.

Men det vurderes, at der hverken er handlet ansvarspådragende, strafbart eller på en måde i øvrigt, der indebærer, at der bør rejses en disciplinærsag mod revisionen.

Skælskør Bank og Max Bank fusionerede i september 2010.

Et år senere måtte banken opgive. De sunde dele af Max Bank blev overtaget af Sparekassen Sjælland, mens de ikke så sunde dele havnede i Finansiel Stabilitet.