Lavere skatter skaber fattigdom

Kasper Elbjørn fra det borgerlige Cepos påstår 29. december, at lavt skattetryk giver større velfærd og henviser til situationen i 1960. Men igennem 60’erne var der sideløbende en gevaldig vækst i økonomien og i skattetrykket. Elbjørn henviser til, at Danmark har verdens næsthøjeste skattetryk, men finder ikke anledning til at fundere over, hvorfor Danmark i øjeblikket har en større økonomisk vækst end tilfældet er i mange lande med lavere skattetryk.Elbjørn påstår også, at der i 1960 var et minimalt offentligt formynderi i staten, og han mener formentligt, at staten udøvede et minimalt formynderi i forhold til samfundet. Men der var dengang en langt stærkere statslig regulering af økonomien end i dag. Den statslige regulering vedrørte blandt andet prisregulering og en direkte og indirekte regulering af importen.Elbjørns pointe er, at med færre velfærdordninger og lavere skatter vil beskæftigelsen være betydelig større, fordi det bedre vil kunne betale sig at gøre en ekstra indsats. Det er åbenbart gået hen over hovedet på Elbjørn, at arbejdsløsheden i Danmark – med verdens næsthøjeste skattetryk – i løbet af de sidste 13 år er faldet til en tredjedel. Fra 350.000 til 110.000. Få andre lande kan opvise noget lignende. Elbjørn mangler også at begrunde sin pointe. Hvis skatterne sættes ned, så kan folk arbejde mindre og have den samme indtægt efter skat. Da problemet i Danmark snarere er, at folk arbejder for meget, så stress bliver en folkesygdom, er det – heldigvis – mere sandsynligt, at de i tilfælde af en skattelettelse vil arbejde mindre.Der er ingen sammenhæng mellem lave skatter og høj velfærd. Kig ud over verden: Lave skatter er oftest forbundet med stor fattigdom. Lande med et højt skattetryk og en offentlig sektor, der skaber gode sociale og institutionelle rammer for økonomisk vækst, har oftest en høj velfærd.