Lang kamp om skadestuer

Skadestuen er lukningstruet hedder der, hvis man er borger i Svendborg.

Men hvis man er politiker i regionsrådet, benævnes tilstanden om skadestuen, som noget der er i spil.
Hvad den rette betegnelse er, var der dog ingen, der kom meget nærmere under Region Syddanmarks første møde i går, mandag.

Regionsrådet skal i lighed med en række faglige organisationer, eksperter og andre med en mening om Region Syddanmarks akutberedskab tage stilling til Sundhedsstyrelsens oplæg, der udkom i december. Høringssvaret skal gives senest 1. marts.

Oplægget indeholder en række anbefalinger om den fremtidige akutbetjening i Danmark. Under akutberedskab hører lægevagt, ambulance, skadestuer og traumecentre.