Landsret fastholder bøde på 486.500 kroner for 5428 Uber-ture
(Foto: Foto: Toby Melville/Scanpix/Arkiv)

Østre Landsret stadfæster store bøder på mange tusinde kroner til fire tidligere Uber-chauffører for ulovlig taxakørsel.

En mand får en bøde på 486.500 kroner for 5428 Uber-ture i 2015. De andre tre mænd får henholdsvis 110.000 kroner i bøde for 1282 ture, 60.000 kroner i bøde for 609 ture og 40.000 kroner for 399 ture samme år.

Landsretten fandt altså ikke grundlag for at ændre på en dom i byretten, selv om anklagemyndigheden argumenterede for, at bøderne skulle skærpes. Det tager senioranklager Morten Ebbe Nielsen til efterretning.

- Jeg er tilfreds med dommen på den måde, at anklagemyndigheden fik medhold i den tiltale, der var rejst i alle fire sager, og der er vel at mærke tale om en enstemmig dom fra landsrettens side, siger han.

Sagerne skal efterprøve, om oplysninger fra skattemyndigheder i Holland, hvor Uber har sit europæiske hovedkvarter, kan bruges som bevis i straffesager mod tidligere Uber-chauffører i Danmark. Det kan bane vej for en lang række andre sager.

Af listen fremgår oplysninger om omkring 1500 personer, som har kørt for Uber i 2015 - blandt andet deres navne, bankoplysninger, hvor mange ture de har kørt, og ikke mindst hvor meget de har tjent.

Uber har sit europæiske hovedkvarter i Holland og udleverede frivilligt oplysningerne i forbindelse med en skatterevision.

Forsvaret har undervejs protesteret over brugen af skattelisterne, blandt andet fordi de ikke var tiltænkt som bevis i en straffesag.

- Vi er selvfølgelig skuffede over dommen, men noterer os, at en enstemmig landsret er enig med byretten og har stadfæstet dommene med den samme begrundelse og de samme bødestørrelser, siger forsvarer Eddie Omar Rosenberg Khawaja.

Han har repræsenteret alle fire chauffører i sagen.

- Nu skal vi have nærstuderet dommene, og så må vi finde ud af, om der er grundlag for at gå videre med det, eller om sagen er slut her, siger forsvareren.

Ifølge advokaturchef Vibeke Thorkil-Jensen fra Københavns Politi har politiet sigtet op mod 1500 andre tidligere chauffører, hvis navne stod på listen fra Holland.

Dommens præmisser bliver afgørende for, om man kan gå videre med de sager.

Vibeke Thorkil-Jensen oplyser tirsdag eftermiddag, at hun endnu ikke har haft lejlighed til at læse præmisserne.

Sagen kan vise sig at vokse sig endnu større end de 1500 personer. Skat har spurgt de hollandske myndigheder, om de kan levere lister med danske Uber-chauffører i 2016 og frem til foråret 2017, hvor Uber lukkede i Danmark.

- De hollandske skattemyndigheder har endnu ikke taget stilling til Skats anmodning om oplysninger, lyder det tirsdag fra Skat.

/ritzau/
via Listen To News