Læserne i oprør over behandling af syge ledige: Vågn dog op, politikere!
Hvad sker der for velfærdssamfundet og trygheden? Engang tog samfundet sig af syge og udsatte borgere, nu skal de jagtes, lyder det fra læserne. Foto: Scanpix/Arkiv
Politikernes behandling af syge, handicappede og socialt udsatte er efterhånden umenneskelig, lyder det fra læserne.

Hvad tænker politikerne dog på? Hvorfor lytter de ikke? Hvor blev det danske sikkerhedsnet af?

Det vækker harme blandt Avisen.dk's læsere, at regeringens nye krav om at kontanthjælpsmodtagere skal arbejde 225 timer om året risikerer at straffe handicappede, nedslidte, psykisk syge og andre udsatte grupper.

Som Avisen.dk skriver i dag, advarer blandt andet socialrådgiverne, fagforeninger og organisationer for socialt udsatte og syge borgere regeringen mod konsekvenserne, og opfordrer til kontanthjælpsmodtagere, som ikke er jobparate, automatisk fritages fra kravet.

Hvornår begynder politikerne at lytte?

Og det bakker læserne op om.

- Hvornår lærer ministre og politikerne at lytte til befolkningen? Det er jo sagt flere gange, at kontanthjælpsloftet vil ramme de syge og handikappede. Altså dem, som ikke bare lige kan tage et arbejde, skriver Iben for eksempel.

- Så vågn nu op Christiansborg. Det er IKKE økonomisk straf eller JobFirst, der skal til, for at disse målgrupper kommer i arbejde. Det er ordentlige og anstændige udredningsforløb, som tager udgangspunkt i den enkelte, behov og skånehensyn. Og derefter må det vurderes, om der er tale om arbejde eller pension, fortsætter hun.

Lad nu syge mennesker være i fred 

Andre bakker op om meldingen fra socialrådgiverne og handicaporganisationer om, at arbejdsgivere alligevel ikke vil ansætte denne gruppe arbejdsløse.

- Hvad skal de arbejde med og hvor... Hvilke underlige job skal nu opfindes.. skriver Mona for eksempel.

Flere giver udtryk for, at det er umenneskeligt at behandle syge borgere sådan.

- Vi er hårdt ramt i forvejen med vore forskellige sygdomme. Vi var helst fri for disse genvordigheder livet har spillet ud til os. Vi når ikke at komme videre i livet med de udfordringer og pisk vi får fra kommuner og jobcentret, inden noget nyt bliver smidt i vores retning og lammer os. Det er umenneskeligt at blive behandlet sådan. Giv os en ærlig og reel chance for at vi kan få et tåleligt liv, skriver Vagn for eksempel.

Stoler ikke på kommunerne

Andre er mildest talt bekymrede ved udsigten til, at det bliver op til kommunerne på ny at vurdere, om man er for syg til at kunne leve op til kravet.

- Det har kommunen jo bevist, at de er ganske dygtige til, at administrere på den rette måde, ikke sandt? Fordi syge mennesker bliver jo anerkendt af kommunerne som syge ikke sandt? Nå nej! Det gør de jo IKKE, skriver Simon sarkastisk.

- Så med mindre Hr. Neergaard får direkte skrevet ned hvem, hvor og hvad der SKAL fritages fra den latterlige regel, vil kommuner med GARANTI benytte lejligheden til at fratage folk deres penge! fortsætter han.

"De er totalt ligeglade"

Chalotte er enig.

- Når det jævnfør loven er op til kommunerne at vurdere, om en borger har en så ringe arbejdsevne, at de skal fritages for kravet om 225 timers beskæftigelse om året, vil vi se borgere, som burde være fritaget, ikke blive det, idet der er stort spring på den enkeltes sagsbehandlers vurdering, skriver hun.

Andre minder om, at det er hos regeringen og folketingspolitikerne, at ansvaret hører hjemme.

- De er totalt ligeglade! De har jo netop lagt alle de tunge opgaver ud til kommunerne, så vi kan beklage os over dem! Men overordnet er det stadig regering og folketing, der er ansvarlig! Men det har de vist glemt! skriver Margrethe.

Engang tog vi os af samfundets svage

Flere ser det som endnu et skridt væk fra et velfærdssamfund med tryghed og sikkerhedsnet.

- Hvor er vores trygge velfærdssamfund blevet af, dengang man tog sig af de svage i samfundet, hvor de ældre havde det godt på plejehjemmet, hvor ingen behøvede bekymre sig om fremtiden økonomisk. Vi bliver efterhånden behandlet som kvæg og skal rette os ind efter regeringens alt for skiftende regler og nye love, mens de selv skovler ind med store pensioner, løn og goder, nedsætter kommisioner på stribe, som koster en halv bondegård, fordi de ikke selv kan tage beslutninger. Hvad skal vi med dem, hmm, ja, jeg spørger bare? skriver Edith.

Følg debatten på Facebook:

Flere organisationer advarer nu regeringen om, at et nyt krav til kontanthjælpsmodtagere risikerer at ramme handicappede, mennesker med psykiske problemer og andre socialt udsatte urimeligt hårdt.

Opslået af Avisen.dk på 13. januar 2016