DF holder fast: Kontanthjælpsloft er IKKE nedskæring
Det er ikke tale om nedskæring, når Dansk Folkeparti sammen med blå blok ønsker at indføre det meget omdiskutterede kontanthjælpsloft. Foto: Steen Brogaard, Folketinget.dk
I lidt over en time måtte Marlene Harpsøe fra Dansk Folkeparti forsvare partiets støtte til kontanthjælpsloftet.

Selvom flere tusinde danskere under et kontanthjælpsloft kommer til at modtage færre penge i sociale ydelser, er der ikke tale om nedskæringer i det meget omdiskuterede lovforslag.

Sådan lyder det nu igen fra Dansk Folkeparti. 

Allerede da partiet i november sidste år tilsluttede sig forslaget, afviste de anklager om, at de var med til at skære i kontanthjælpen, og tirsdag blev det gentaget af fungerende beskæftigelsesordfører for Dansk Folkeparti, Marlene Harpsøe, fra Folketingets talerstol, da forslaget blev førstebehandlet.

"Vi har hele tiden ment, at man ikke skal skære i kontanthjælpsydelsen. Det gør vi heller ikke. Det gør vi jo faktisk heller ikke med den aftale, vi har lavet, og det lovforslag, som ligger her," sagde Marlene Harpsøe.

Det udløste straks kritik fra oppositionen. Beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet, Leif Lahn Jensen, beskyldte blandt andet partiet for at bluffe og bryde med det, de lovede på kontanthjælpsområdet inden sidste valg. Han henviste blandt andet til, at Kristian Thulesen Dahl i april ville gøre det ”krystalklart, at vi ikke er med på at skære i folks ydelser”.

Og dertil svarede Marlene Harpsøe altså, at et kontanthjælpsloft ikke er det samme som at skære i kontanthjælpen.

Erkender mindre samlet ydelse

Over for Avisen.dk forklarer Marlene Harpsøe dog, at folk, der modtager mange forskellige ydelser, godt kan opleve, at få færre penge i samlede ydelser.

- Vi er godt klar over, at folk kan opleve en nedgang i den samlede bunke af penge, som de får. Men vi skærer ikke i selve kontanthjælpsydelsen, siger Marlene Harpsøe.

- Og hvorfor er det så, så vigtigt at differentiere mellem at skære i ydelsen og så sætte et loft over det?

Jamen det, der har været fremme i debatten, er jo blandt andet, at Socialdemokraterne har anklaget os for løftebrud. Og så er det, jeg siger, at der ikke er tale om løftebrud. For vi har hele tiden sagt, at vi ikke vil skære i ydelsen, men at vi ønskede at indføre et kontanthjælpsloft og en 225 timers regel, siger Marlene Harpsøe.

- Personer, hvis samlede ydelse går ned, vil vel opleve det som, at de bliver skåret. Er det ikke lidt en teoretisk undskyldning, når det i praksis for folk betyder, at de får mindre hjælp?

- For os handler det ikke om teori. For os handler det om at sige, at det vi har sagt før valget, sådan set også er det, vi gennemfører efter valget. Så vi har været klare helt fra starten af. Det er meget muligt, at der er nogle, som selvfølgelig ikke er glade for at blive berørt. Men alt andet lige er det vigtigt, at man kan mærke en forskel fra at være på kontanthjælp til at tage et ordinært arbejde ude i det private eller offentlige, siger Marlene Harpsøe. 

Økonomisk incitament er vigtigt

At Dansk Folkeparti skelner mellem loft og nedskæring, gav blandt andet Troels Ravn fra Socialdemokratiet ikke meget for. 

Han spurgte derfor, hvordan Marlene Harpsøe tror, at socialt udsatte, der bliver ramt af loftet, vil modtage partiets skelnen.

Til det svarede hun, at det selvfølgelig er rigtigt, at nogle vil modtage mindre i sociale ydelser, men at det altså er nødvendigt for at skabe økonomisk incitament til at komme i arbejde.

"Vi har bare noteret os i Dansk Folkeparti, at et økonomisk incitament er ret vigtigt for nogle, for at man netop tager det skridt og siger, at man søger et arbejde og gør sig umage med at søge et arbejde," sagde Marlene Harpsøe.

Se resten af spørgsmålene

Hele førstebehandlingen er tilgængelig på Folketingets hjemmeside. Herunder har vi klippet den del, hvor Marlene Harpsøe svarer på spørgsmål fra salen.

Som før nævnt varer det lidt over en time.