Eva - Danmarks Evalueringsinstitut Lærerne oplever, at samarbejde med en pædagog styrker elevernes trivsel, men ikke deres faglighed
Samarbejdet med en pædagog kan fremme elevernes trivsel, men ikke styrke fagligheden, oplever tre ud af fire af de dansk- og matematiklærere, der har erfaring med parløbet. Det viser en ny undersøgelse om lærere og pædagogers samarbejde fra EVA.
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.
Tre ud af fire af de dansk- og matematiklærere, der har haft et samarbejde med en pædagog, mener, at samarbejdet har fremmet elevernes trivsel, og næsten tre ud af fire siger, at de får konstruktiv sparring om børnenes trivsel med pædagogen. Det viser den nye undersøgelse "Lærere og pædagogers samarbejde om undervisningen", som EVA står bag.

Lærere er glade for samarbejde om elevers trivsel

Folkeskolereformen har åbnet for, at pædagogerne kan indgå i klasseundervisningen, og ifølge EVA's nye undersøgelse oplever de fleste lærere, der har haft et samarbejde med en pædagog, at parløbet centrerer sig om at hjælpe eleverne videre i undervisningen ved f.eks. at håndtere konflikter eller støtte dem, der har svært ved at deltage.

Og netop i det pædagogiske arbejde med eleverne kan samarbejdet være til stor gavn, mener Lise Tingleff Nielsen, der er chef for grundskoleområdet hos EVA:

"Arbejdet med en klasse er en sammensat opgave, og læreren skal fokusere på meget på én gang. Derfor er mange lærere glade for at kunne bruge pædagogernes kompetencer og viden om elevernes relationer," siger hun.

Samarbejdet styrker ikke det faglige niveau

Seks ud af ti af de dansk- og matematiklærere i EVA's undersøgelse, der har arbejdet sammen med en pædagog, oplever, at samarbejdet har gavnet læringsmiljøet. Trods det mener kun lidt mere end hver tredje lærer, at samarbejdet har hævet klassens faglige niveau. Det er dog ikke nødvendigvis et tegn på, at samarbejdet ikke er en succes, mener Lise Tingleff Nielsen:

"Lærerne har den faglige ekspertise og dermed ansvaret for at dygtiggøre eleverne fagligt. Ambitionen må være, at lærerne oplever, at samarbejdet med pædagogen giver et bedre læringsmiljø for eleverne," siger Lise Tingleff Nielsen.

Rollefordelingen mellem lærer og pædagoger vigtig

I de velfungerende samarbejder er der typisk en klar og aftalt rollefordeling mellem lærer og pædagog, hvor begge fagligheder kommer i spil. Det kræver en del forberedelse og koordinering, forklarer Lise Tingleff Nielsen:

"Samarbejdet mellem lærer og pædagog er ikke er en simpel arbejdsdeling, hvor læreren lægger alt, der har med elevernes trivsel at gøre, over på pædagogen. Samtidig er pædagogens arbejde med elevernes trivsel også en del af den samlede indsats for at skabe et bedre læringsmiljø. Derfor går indsatserne hånd i hånd," siger Lise Tingleff Nielsen.
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.