Lægehelikoptere er regionernes egen hovedpine
Det er ikke Folketingets opgave at sørge for nat-flyvninger med lægehelikoptere, mener Venstre.

Af Anna Rossman Thejsen

anro@avisen.dk

Det er en dårlig ide at blive syg efter mørkets frembrud, hvis man bor i et udkantsområde. De nye lægehelikoptere kan på grund af manglende detaljerede GPS-oplysninger om elmaster ikke flyve om natten. Det var ellers meningen, at helikopterne skulle sikre, at borgere i hele landet kunne få hurtig behandling, selv om der er blevet længere mellem sygehusene.

Problemet kommer bag på politikerne i Folketinget, som sammen med de nye regioner og Sundhedsstyrelsen står bag aftalen. Folketingspolitikerne sender dog ansvaret videre til regionerne, som skal selv skal punge ud til et nyt system, hvis de vil tilbyde syge borgere at blive hentet med lægehelikopter døgnet rundt.

»Regionerne afgør selv, om de vil have helikoptere i døgndrift eller ej. Men det er regionerne, ikke Folketinget, der må finde ressourcerne,« siger sundhedsordfører for Venstre Birgitte Josefsen.

Hun fremhæver, at Folketinget har vedtaget en rammeaftale på området, som det er op til de enkelte regioner at udfylde på den måde, de finder bedst. Hvis regionerne mener, at der også er behov for lægehelikoptere om natten, opfordrer hun dem til at tage det op til de årlige økonomiske forhandlinger mellem regionerne (tidligere amterne, red.) og regeringen i juni. Her er regionerne velkomne til at sætte penge til etablering af et bedre GPS-system på ønskelisten, siger Birgitte Josefsen.

De Konservatives sundhedsordfører Helle Sjelle er enig i, at de årlige forhandlinger er et godt tidspunkt at diskutere en bevilling, der gør det muligt at hente patienter om natten også. Hun går dog så langt som til at sige, at pengene bør kunne findes i den forbindelse.

»Målet må jo være, at helikopterne skal kunne sendes ud dag og nat, og det må vi kunne løse,« siger Helle Sjelle.

Også Sundhedsordfører for DF, Birthe Skaarup, er overrasket over problemet. De fremhæver begge, at det ikke var et emne, der blev bragt frem, da investeringen i helikopterne blev diskuter. Formanden for Danske Regioner, Bent Hansen, mener, at en løsning ikke kan vente til sommer. GPS-systemet må straks opdateres, så helikopterne kan bruges døgnet rundt, og det er Folketinget, der må punge ud, siger Bent Hansen.

»Når vores nabolande kan bruge deres helikoptere døgnet rundt, bør vi også kunne,« siger han med henvisning til, at man i Norge allerede har detaljerede GPS-systemer, så helikopterpiloterne kan flyve i mørke uden risiko for at ramle ind i elmaster og andre forhindringer.