Kvindens valg

Skrivebordsmoralisterne på Nyhedsavisen mener, at abortloven er udtryk for manglende etik. Men skal abortgrænsen egentlig forsvares etisk? Abortgrænsen er resultat af en pragmatisk vurdering af fordele og ulemper og afhænger af en række vanskelige hensyn. Der findes ingen lette svar. Et argument for fri abort er, at indgrebet alligevel vil blive foretaget – ofte med alvorlige risici for kvinden. Et andet argument er, at idéen om, at ethvert foster er ukrænkeligt, lyder en anelse hult, når børn i hobetal hver dag bortskaffes på grund af fattigdom. Et tredje argument omhandler definitionen på et individ: Vi har alle forskellige biologiske, etiske og religiøse kriterier, så den enkelte har ikke patent på at angive absolutte kriterier. Jeg kan ikke afgøre for andre, om abort ved 12. eller 24. uge er mest etisk forsvarligt. Det må afhænge af den enkelte kvindes situation og overbevisning – og netop derfor må valget ligge hos hende, som er tættest på de etiske og rationelle overvejelser. Reelt består problemet i, at andre vil være eksperter i kvinder og deres ufødte børns liv, og derved tromle over de svære overvejelser, der altid ligger til grund for enhver kvindes beslutning om at afbryde sin graviditet. Vi skal ikke alene kæmpe for at fastholde fri abort i 12. uge – vi skal også til stadighed vurdere, om ikke de svære overvejelser ikke bør være op til kvinden selv – også selvom hun er i 12. eller 24. uge?