Studievejledere tier om håndværksfag: 'Det er helt skørt'
Loven er urimelig over for eleverne og helt skør i forhold til at samfundet gerne vil have flere unge ind på erhvervsuddannelser, siger Birgitte Vedersø fra Danske Gymnasier. (Foto: Foto: Danske Gymnasier)
Det er absurd, at studievejledere kun må give gymnasieelever råd om videregående uddannelser og ikke om vejen til at blive håndværker, mener Danske Gymnasier.

Det er absurd, at gymnasieelever ikke må blive vejledt om erhvervsuddannelser.

300 gymnasielærere fyres: Vi har ikke set de sidste afskedigelser endnu

Det mener organisationen Danske Gymnasier, der netop har sendt et brev til uddannelsesminister Tommy Ahlers (V) og undervisningsminister Merete Riisager (LA).

- Det er helt skørt, at de ikke må vejlede om erhvervsuddannelser, når nu politikerne gerne vil have flere til at tage disse uddannelser, siger Birgitte Vedersø, som er formand for Danske Gymnasier og tillige rektor på Gefion Gymnasium i København.

Må ikke vejlede om erhvervsuddannelser

Der er bred enighed om, at der kommer til at mangle faglært arbejdskraft i Danmark de kommende år, og at det derfor er i alles interesse, at flere unge tager en erhvervsuddannelse.

Derfor giver det ikke mening, at Studievalg Danmark ifølge loven kun må vejlede elever på ungdomsuddannelser om videregående uddannelser og ikke erhvervsuddannelser, mener Danske Gymnasier.

Studievalg Danmark er den nationale og uvildige vejledningsinstans for unge, som går på eller for nylig har afsluttet en ungdomsuddannelse. Studievejlederne kommer ud på blandt andet gymnasierne for at tale med eleverne. De unge kan også selv opsøge Studievalg Danmark.

I brevet appellerer Danske Gymnasier sammen med organisationen Danske Erhvervsskoler og Erhvervsgymnasierappellerer til ministrene om at ændre lovgivningen, så studievejlederne også må vejlede unge i erhvervsuddannelser. Der skal tilføres lidt flere ressourcer til Studievalg Danmark, men alt i alt burde det ifølge organisationen være en simpel måde at få flere unge til at tage en faglært uddannelse.

- Der ligger et potentiale her. Det her vil være en relativ simpel måde at gøre noget godt på og afhjælpe noget af manglen på faglærte, siger Birgitte Vedersø og peger på, at både samfundet og de unge vil få gavn af ændringen.

Urimeligt over for eleverne

Selvom det er muligt at søge ind på en erhvervsuddannelse allerede efter 9. klasse, er mange unge i den alder tøvende eller føler sig ikke klædt nok på til at tage valget. En del elever finder i løbet af gymnasietiden ud af, at de hellere vil tage en erhvervsuddannelse end fortsætte på en videregående uddannelse, fortæller Birgitte Vedersø.

- Vi ved, at der er unge, som gerne vil tage en erhvervsuddannelse efter studentereksamen, og de klarer sig generelt rigtigt godt bagefter. Det er urimeligt over for de elever, der har behovet, at de ikke må få vejledning i erhvervsuddannelser, fortsætter hun.

Studievalg Danmark er enig i, at der er et problem med de nuværende regler, og bakker op om Danske Gymnasiers ønske om en ændring.

Iværksætter: Jeg burde stemme Liberal Alliance

- Når vi møder de unge ude på ungdomsuddannelserne, vil vi gerne kunne give dem vejledning, som er betydningsfuld og relevant for den enkelte. Det oplever vi ikke, at vi kan i alle tilfælde med de nuværende rammer og regler, siger Mathilde Tronegård, som er direktør for Studievalg Danmark.

- Vi ved, at nogle af de unge, som vi står over for, ikke føler at en videregående uddannelse er vejen for dem, men efterspørger noget andet. Der vil vi gerne kunne fortælle dem mere officielt, at der også findes en anden vej, nemlig erhvervsuddannelser, fortsætter hun.

Ministre vil undersøge sagen

Avisen.dk har været i kontakt med Undervisningsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet for at få en kommentar til brevet.

Ministerierne oplyser, at man vil undersøge sagen nærmere.

- Uddannelses- og forskningsministeren og Undervisningsministeren har modtaget brevet, og ministerierne ser nu nærmere på sagen. Dernæst vil ministrene i fællesskab svare Danske Gymnasier og Danske Erhvervsskoler og -gymnasier, skriver ministerierne i et fælles mail-svar.

via Listen To News