Kommuner lader døve i stikken
Danske døve får ikke den tegnsprogsbistand, som de har brug for og ret til. Foto: Colourbox
Døve har ret til tegnsprogstolke, når de skal hjælpes i job, men i over halvdelen af tilfældene, sker det ikke.

Forestil dig, at du sidder tre timer til et møde, uden at du kan forstå et ord af, hvad der bliver fortalt.

Sådan har en lang række danske døve det, når de skal i aktiveringstilbud eller til møde med kommunens jobcenter.

Job- og Udviklingscentret Castberggård hjælper døve og hørehæmmede med at komme i job. Centeret servicerer årligt 37 personer med høreproblemer og i over 50 procent af tilfældene, har de oplevet, at der ikke er tegnsprogstolke til deres klienter.

Problemet opstår ifølge Castberggård, fordi kommunerne ikke har den rette ekspertise på området.

"Nogle kommuner vælger at parkere døve og hørehæmmede, fordi de ikke ved, hvad de skal stille op med dem. Vi har deltagere, som har været arbejdsløse i op til ni år, fordi kommunerne har berøringsangst over for de døve. De ved ikke, hvad de skal stille op, og så lader de dem være," siger jobcenterleder på Castberggård Kristine Henriksen.

Hos Danske Døves Landsforbund kender man også til problemet med manglende tolke.

"Døve har ret til tolk på arbejdsmarkedet - også når det gælder aktiveringstilbud. Desværre er mange kommuner og aktører på arbejdsmarkedet ikke klar over det," siger Janne Boye Niemelä, landsformand i Danske Døves Landsforbund.

Hos Kommunernes Landsforeningen ærgrer man sig over problemerne, men mener, at det er vanskeligt at ændre forholdene, som systemet fungerer nu.

"Staten har fastsat bureaukratiske proceskrav om, at jobsamtaler og aktivering skal ske på nøjagtige tidspunkter. Det er ikke altid nemt at få tolke passet ind i disse tidskrav. Derfor går det desværre nogle gange galt, og det rammer de svage," siger konsulent på beskæftigelsesområdet i KL Brian Siggaard.

Han peger på, at politikerne i Folketinget i langt højere grad burde stille krav til fokus på den enkelte borger og ikke udelukkende på proces.

Socialdemokraternes handicapordfører er bestyrtet over tallene og vil have ændret forholdene for de døve.

"Jeg er dybt rystet over, at det er situationen for døve i det her land. Derfor vil jeg nu bede socialministeren om en redegørelse og tage kontakt til Danske Døves Landsforbund for at finde løsninger. Det er fuldstændig uacceptabelt, at døve ikke kan få den hjælp, de har ret til og brug for," siger René Skau Björnsson.