Efter voldsom kritik: Kommune fordobler antal af nye førtidspensionister
Københavns Kommunes beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V). Foto: Asger Ladefoged / Ritzau Scanpix
I hele landet er 23 procent flere er kommet på førtidspension i de første tre kvartaler i 2018 sammenlignet med samme periode sidste år.

Københavns Kommune har - efter massiv kritik - øget antallet med næsten 93 procent på et år. "Men vi er ikke i mål endnu," siger beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V) til NB-Beskæftigelse

Københavns beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V) er glad og stolt over, at det er lykkedes for kommunen at få vendt tildelingen af førtidspensionen med 92,8 procent flere i de første ni måneder af 2018 ift. samme periode sidste år.

- Det er klart, at det niveau, vi lå på 1. januar, da jeg trådte til, ikke var holdbart. Så jeg er glad for, at vi er kommet godt i gang nu, siger Cecilia Lonning-Skovgaard til NB-Beskæftigelse.

- Vi er ikke i mål endnu, for vi er jo stadig ved at få det fulde overblik over, hvor mange, der har været kontanthjæl i mange år, der rent faktisk kan komme i gang med et arbejde eller i fleksjob og på førtidspension. Lige nu har vi tildelt flere førtidspensioner end i hele 2017, - vi har knækket kurven, lyder det fra beskæftigelses- og integrationsborgmesteren i København, der håber på, at det fulde overblik kommer på plads i løbet af 2019.

Kritik førte til ændring

Københavns Kommune var udsat for massiv kritik i 2017, fordi der blev bevilget meget få førtidspensioner i kommunen sammenlignet med andre kommuner.

Kritikken i 2017 førte til, at der i efteråret blev lavet indgået en politisk aftale i Københavns borgerrepræsentation om, at antallet af bevilgede førtidspensioner skulle op. I tabellen kan man se, at den første stigning kommer i det første kvartal efter den politiske beslutning, nemlig januar kvartal 2018. Gennemsnittet lå i 2017 på omkring lidt over 90 tildelte førtidspensioner i kvartalet. Det steg i første kvartal i 2018 med godt 50 pct. til 143.

Det næste store spring kom i tredie kvartal 2018. Det skyldes især, at folketinget i et lovtillæg indskærpede over for kommunerne og Ankestyrelsen, at de ikke kan nægte borgere førtidspension alene med den begrundelse, at det ikke kan udelukkes, at borgeren kan forbedre sin arbejdsevne. Som direkte konsekvens af loven steg antallet af førtidspensionister i København i tredie kvartal til 262.

Venstres Cecilia Lonning-Skovgaard overtog beskæftigelsesområdet den 1. januar 2018.

- Jeg har været med til i det gamle udvalg at  lægge de første spor til successen, og som borgmester har jeg sat turbo på," siger hun. "Vi har været hjulpet af Christiansborg og af et nyt udvalg efter kommunevalget. Og vi får også hjælp af en meget borgerlig budgetaftale for 2019, hvor der er afsat 20 millioner til konkret at gennemføre initiativer i en handleplan for området.

Pengene skal blandt andet bruges til efteruddannelse af medarbejderne, analyser af praksis og forbedring af borgernes service. Der skal også bruges penge på, at sagsbehandlere har færre sager, oplyser Københavns beskæftigelses- og integrationsborgmester.

Sammenligning med andre kommuner 

Man kan se af tallene fra 2017, at Aalborg med betydeligt færre indbyggere (ca. 25 pct. af København) i faktiske tal fik flere førtidspensionister i 2017 end København, og Aarhus og Odense lå ikke langt under.

Efter at København nu har bevilget næsten dobbelt så mange førtidspensioner i 2018 som i 2017, er der betydelig større afstand til Aarhus, Aalborg og Odense i nominelle tal, og selvom Københavns Kommune ikke er færdig med at gennemgå hele området, så er fordelingen god nok, siger Cecilia Lonning-Skovgaard. For antallet af førtidspensionister skal aldrig helt være en reflektion af befolkningstallet:

- 80 procent af københavnerne er under 40 år, og et af formålene med loven var jo, at man ville undgå at tildele helt unge mennesker førtidspension.

NB Økonomi