Klimaet – så galt kan det gå
Ekstrem nedbør, kraftige storme, mere sygdom og højere priser er mulige konsekvenser af den globale opvarmning.

Vi tjener penge på at redde verden

For at undgå en global klimakatastrofe er der brug for handling nu. Derfor er EU nødt til at gå forrest for at stoppe den globale opvarmning, mener EU-kommissionen, der i netop i et længe ventet udspil har lagt op til markante nedskæringer i CO2-udslip fulgt af store satsninger på vedvarende energi. Og så skal europæerne bruge mindre strøm, olie og gas.
»EU bør gå forrest ved på egen hånd at love, at reducere unionens egne udslip med mindst 20 procent i 2020. Denne beskæring skal øges til 30 procent som del af en tilfredsstillende, global aftale,« skriver Kommissionen i udspillet.

Konsekvenser for Kongeriget
Men hvad vil der ske, hvis vi bare lader stå til og den globale opvarmning for alvor tager fat? Herhjemme i Danmark kan vi forvente flere tilfælde af ekstrem nedbør, varmere somre med tørke og flere kraftige storme. Det vil kræve store investeringer i kloaksystemer, i veje, broer og andre anlæg, som bliver påvirket af klimaet. Der vil være større risiko for oversvømmelser af lavtliggende områder, fordi kraftigt nedbør og storme vil hærge og oversvømme lavtliggende områder ved havne og kyster. Højere temperaturer kan også blive dyrt for landbrug og skovbrug, fordi hedebølger og tørke ændrer vækstbetingelser for en lang række afgrøder.

Endnu kan man forsikre sig imod oversvømmelser og stormskader. Men forsikringsselskaberne kan meget vel komme til at forlange skyhøje priser for forsikringer mod vejrskader. Den såkaldte Stern-rapport, skrevet af den tidligere cheføkonom for Verdensbanken, anslår, at global opvarming i værste fald kan koste op mod 20 procent af det globale bruttonationalprodukt.

Flere syge i sigte
Et varmere og mere fugtigt klima giver gode betingelser for insekter og parasitter. Sygdomme som malaria og gul feber bliver mere udbredte. 50-80 millioner nye malariatilfælde om året kan blive konsekvensen. Astma og allergi kan også blive et stigende problem på grund af ændret sammensætning og større koncentration af pollen og svampesporer. Varmere vintre vil betyde en øgning i antallet af flåter og tæger, som kan give infektioner ved bid.
Færre fødevarer til fattige.

Stigende temperaturer kan få alvorlige konsekvenser for blandt andet risproduktionen i Sydøstasien. Produktionen af de basale fødevarer som korn og ris forventes at falde med op til 180 millioner tons allerede ved en global temperaturstigning på 2 grader, op til 400 millioner tons, hvis temperaturen får lov til at stige til 3 grader og mere endnu, hvis temperaturen når endnu højere. I første omgang vil Afrikas Sahel-område og det sydlige Afrika blive ramt, derefter Nordafrika og den europæiske Middelhavsregion.
Læs mere på www.global-klima.org (udarbejdet af NOAH)